Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
trig kicoš
trig kočnica
trig trigonometrija
astrigent opor
astrigent strog
cartrige ( font ) uložak s pismima
cartrige (font) uložak s pismima
intrigue intriga
intrigue smutnja
intrigue spletka
outrigh odmah
outrigh potpuno
outright ceo
outright cio
outright iskreno
outright jednom zauvek
outright jednom zauvijek
outright otvoreno
outright potpun
outright sasvim
pull a trigger okinuti
trigate impulsni trafo
trigatron trigatron
trigger bistabilni multivibr
trigger hvataljka
trigger kvaka
trigger obarač
trigger okidač
trigger okidni signal
trigger okinuti, pustiti
trigger reza
trigger triger
trigger circuit bistabilno kolo
triggering okidanje
triggering okidanje, puštanje
triggering otvaranje
triggering puštanje
triggering signalizacija
trigistor trigistor
trigon trokut
trigon trougao
trigonal trougaoni
trigonal trougli
trigonometric trigonometrijsk
trigonometrical trigonometrijsk
trigonometry trigonometrija
trigonous trouglast

Naš jezik Engleski jezik
intriga intrigue
intriga manoeuvre
intriga plot
intrigant spider
intrige scheme
intrigirati plot
intrigirati sap
ostriga oyster
ostriga oyster
oštriga oyster
trigatron trigatron
triger trigger
trigistor trigistor
trigonometrija trig
trigonometrija trigonometry
trigonometrijsk trigonometric
trigonometrijsk trigonometrical
trigonometrijska fun sine


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| trag | trg | prig | trik | rig | tri | trim | trio | trip | twig |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba