Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
urge huckati
urge nagovarati
urge navaliti
urge navaljivati
urge požurivati
urge terati
urge tjerati
urge ubrzavaati
urge ubrzavati
urge zahtijevati
bourgeois buržuj
bourgeois buržujski
bourgeoisie buržoazija
dostor's surgery ordinacija
hamburger pljeskavica
hamburger joint gril
insurgent buntovnik
plastic surgery plastična hirurgija
purge izbistriti
purge sredstvo
purge čistka
purge čišćenje
resurgent koji oživljava
resurgent koji se oporav.
resurgent koji se oporavlja
scourge bič
scourge bičevati
scourge kamdžija
scourge kandžija
scourge kazna
scourge kažnjavati
scourge nesreća
spurge mlečika
sturgeon jesetra
sturgeon kečiga
sturgeon moruna
surge uzburkanost
surge veliki talas
surgeon hirurg
surgeon kirurg, hirurg
surgeon operator
surgery kirurgija, hirurgija
surgery kirurški zahvat
upsurge napredak
upsurge razvoj
upsurge uspon
urge on nahuškati
urgency hitnost
urgency nametljivost
urgency nužda
urgent hitan
urgent nametljiv
urgent nasrtljiv
urgent neodložan
urgent nužan
urgent uporan
urgent urgentan
urgent call hitan poziv

Naš jezik Engleski jezik
urgentan urgent


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| purge | surge |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba