Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
acajou mahagoni
acajou namještaj od mahagonija
ajoniter povezati
ajoniter pripojiti
ajoniter spojiti
ajourer ažurirati
ajourer dati svjetlost
ajourer napraviti proreze
ajourer rsvijatliti
ajourně, e odložen
ajourně, e s odlaganjem roka ( regrutu )
ajouter, v dobaciti
ajouter dodati
ajouter dodavati
ajouter, v dolivati
ajouter nadodati
ajouter, v nadovezati
ajouter pridati
ajouter produžiti
ajustage montiranje
ajustage namiještanje
ajustage podešavanje
ajustage regulisanje
ajustage sastavljajnje
ajustage udešavanje
ajuster (fino) namjestiti
ajuster fino prilagoditi
ajuster izmiriti
ajuster izravnati
ajuster nanišaniti
ajuster obući
ajuster odrediti tačnu težinu
ajuster pomiriti
ajuster popraviti
ajuster udesiti
ajuster ukrasti
děsajustement kvar
děsajustement poremećaj
děsajustement raštimovanost
ětat-major, m štab
izviještaj" -e
majestueux,-euse, a dostojanstven
majestueux,-euse, a uzvišen
majestueux,-euse, a veličanstven
majeur,-e, a glavni
majeur,-e, a odrastao
majeur,-e, a prvi
majeur,-e, a punoletan
majeur,-e, a važan
majeur,-e, a veći
majeur,-e, a velik
majeur,-e, a viši
majeur,-e, a znatan
major, m major
major, m vojni lekar
majoration, f dizanje cena
majoration, f poskupljenje
majorer, vb podići cenu
majorer, vb povećati
majorer, vb preceniti
majorer, vb preterati
majorer, vb proglasiti punoletnim
majoritě, f većina
majson, m bogomolja
majuscule, a velik
majuscule, f veliko slovo
naja, m kobra
naja, m naočarka
rajeunir, vb podmladiti
rajeunir, vb podmladjivati
rajeunissement, m modernizacija
rajeunissement, m obnavljanje
rajeunissement, m oporavak
rajeunissement, m podmladak
rajeunissement, m podmladjivanje
rajeunissement, m regeneracija
rajout, m dodatak
rajout, m dodavanje
rajout, m nadogradnja
rajout, m nastavak
rajustement, m kontrola
rajustement, m popravka
rajustement, m popravljanje
rajustement, m regulisanje
rajustement, m udešavanje
rajuster, vb ispraviti
rajuster, vb izravnati
rajuster, vb namestiti
rajuster, vb popraviti
rajuster, vb regulisati
rajuster, vb urediti
rajuster, v usaglasiti
surajouter, vb dodati
surajouter, vb naknadno dodati
surajouter, vb pridodati
trajectoire, f putanja
trajectoire, f trajektorija
trajet, m domet
trajet, m pravac
trajet, m prelaz
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?aj
- prevod za riječ: ?aj

Naš jezik Francuski jezik
"doživljaj expěrience
"izviještaj exposě
(izgubiti) predajom forfait
(najveći) u (h)istroiji ikada histoire
(pred)osjećaj intuition
(pristajati) odijelo aller
(sportski) događaj event
ajkula requin, m
ajkula squale, m
amajlija amulette
amajlija gri-gri
amajlija gris-gris
aritmetički uredjaj opěrateur, m
autsajder outsider, m
avaj äie
avaj hělas
avaj ouf
aždaja basilic
aždaja dragon, ne
bajan euse
bajan fěerique
bajan magninique
bajan merveilleux
bajanje conjuration
bajat morne, a
bajati exercer la magie
bajati produire par enchantement
bajka bleu, e
bajka fable
bajka lěgende, f
bajka mythe, m
bajke air
bajke chasse
bajke fěe
bajonet couteau
bajt octet, m
baletn imajstor ballet
beskraj passě
beskraj(nost) infini, -e
beskrajan immense
beskrajan inděfini, -e
beskrajan infini, -e
beskrajan interminable
beskrajno inděfiniment
beskrajno infini, -e
beskrajno interminablement
beskrajno sitan infime
beskrajnost infinitě
beskrajnost infinitude
bez kraja interminable
bez najave avis
bez osjećaja indělicat, -e
bez sjaja ambitě, e
bez sjaja mat, a
bezizražajan inanimě, -e
bezizražajan inexpressif, -ive
beznačajan falot, -e
beznačajan frivole
beznačajan insignifiant, -e
beznadežnom položaju aboi
bezosjećajan insensible
bezosjećajni cěrěbral, e
bezosjećajnost apathie
bezrepi majmun magot, m
biljni čaj tisane, f
biti na kraj svjeta antipode
biti na kraju terminer, vb
biti na prodaju bouquet
biti neznačajan caractere
biti očajan děsespoir
biti u najvećem poslu feu
biti u opticaju courir
biti u opticaju, kursu circuler
biti u stečaju faillite
biti utjecajan bras
biti vrlo zajedljiv emporter
biti značajan ěpoque
blagajna caisse
blagajna coffre-fort
blagajna comptior
blagajna guichet
blagajna paierie, f
blagajna trěsor, m
blagajna trěsorerie, f
blagajna trěsorier, m
blagajna za izdavanje karata dělivrance
blagajnica demoiselle
blagajnik receveur, m
blistavog sjaja moirě, a
bližiti se kraju achever
bože sačuvaj dieu
Brajovo pismo braille
brat po majci frere de lait
brat po majci frere utěrin
bučno najavljivati claironner
čaj espece
čaj infusion
čaj thě, m
čaj od kamilice camomille
čajanka thě, m
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?aj
- prevod za riječ: ?aj


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| an | as | au | gaj | taj | a | ?aj | maj | raj |


Moj prvi slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba