Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
an godina
an godišnje
an godišnji pomen
an godišnjica
an nova godina
an od postanka svijeta
a avaler sa langue, v ućutati
á incandescence sijalica
á oreilles pendantes, a klempav
abandon dići ruke
abandon komotno
abandon napuštanje
abandon odustajanje
abandon ostavljanje
abandon prepustiti
abandon prepustiti (koga) sudbini
abandon prepuštanje
abandon u neredu
abandon ustupanje
abandon ustupiti
abandon zanemaren
abandonnataire korisnik
abandonnataire primaalac
abandonně, e napušteno biće
abandonně, e nevaljalac
abandonně, e razvratnik
abandonnement napuštanje
abandonnement pustoš
abandonnement zapuštenost
abandonner klonuti
abandonner na sreću
abandonner napustiti
abandonner odrći se
abandonner odustati
abandonner ostaviti
abandonner povjeriti se
abandonner predati se
abandonner prepustiti
abandonner prepustiti se
abandonner ustupiti
abandonner zanemariti
abandonner zanemariti se
abandonner zapustiti
aberrant, e abnornalan
aberrant, e atipičan
aberrant, e neobičan
aberrant, e normalan
abetissant, e glup
abetissant, e tup
abetissant, e zaglupljujući
abondance bilje
abondance bogatstvo
abondance govoriti bez pripreme
abondance govoriti lako
abondance izobilje
abondance puno povjerenja
abondance rječito
abondant, e bogat
abondant, e bogat rječnik
abondant, e obilan
abondant, e ostatak
abondant, e plodan
abondant, e prepun
abondant veliki proizvođač vina
aboutissant, e događaja
aboutissant, e kontaktni
aboutissant, e pogranična
aboutissant, e pogranični
aboutissant, e susjedna imanja
aboutissant, e susjedni
aboutissant, e sve pojedinosti neke stvari
absorbant, e posao koji zaokuplja čovijeka
absorbant, e ubitačan posao
absorbant, e upijač
absorbant, e upijajući
accablant, e dosadan
accablant, e mučan
accablant, e nesnosan
accablant, e optužujući
accablant, e težak
accointance odnos
accointance poznanstvo
accointance prijateljstvo
accointance veza
accoutumance navika
accoutumance običaj
acoquinant, e privlačan
adjuvant, e dodatak
adjuvant, e dopuna
adjuvant, e katalizator
adjuvant, e pomoćni
adjuvant, e pomoćno sredstvo
aěroplane avion
affadissant, e bljutav
affadissant, e neukusan
affadissant, e ogavan
affadissant, e strašno dosadan
affranchir osloboditi
affranchir osloboditi se
affranchir otresti se
affranchir unaprijed platiti
agaçant, e dosadan
agaçant, e izazovan
agaçant, e nesnosan
agonisant, e koji je u agoniji
agonisant, e na umoru
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: an
- prevod za riječ: an

Naš jezik Francuski jezik
"""in flagranti""" flagrant, -e
"dizanje soulěvement
"nevjeran incedule
"rascvjetan fleurissant
(bolesnički, jadan) krevet grabat
(is)planirati aplanir
(iz)analizirati horizont
(matematički) tačan exact, -e
(na)nišaniti joue
(novčana) kazna aumône
(oružani) ustanak insurrection
(pitanje o) namjeri intentionnel, -le
(po)stavljanje implantation
(pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao afin de
(prisilno) iskrcavanje forçage
(stručno) usavršavanje insertion
(svečana) priredba festivitě
(svečano) obaviti obred cělěbrer
(trovanje) pečurkama fongique
(u dječijem govoru) spavanje dodo
(ugodan) miris fragnance
(veliko) preticanje affluence
(veoma) ukusan exquis, -e
(zlo)koban funeste
...znači s jedne strane...,a s druge(...) autant
5 santima sou
abnornalan aberrant, e
aditiv za brzo vezivanje betona catalyseur
aditiv za zgrušnjavanje liaison, f
adjutant aide de camp, m
ađutant juteux, -euse
adresant destinateur, trice
afektiran miěvre, a
afektiranje affectation, f
afektiranje snobisme, m
Afrikanac Africain, e
agresivan agressif, ive
aktivan exerçant, -e
aktivan opěrant, a
aktivan opěrationnel, a
aktivan ( u službi, o vulkanu i sl.) activitě
aktiviranje actionnement, m
aktuelan actuel
akustičan acoustique
akustičan sonore, a
akustički izolovan ětanche
akutan aigu
Albanac Albanais
Albanija Albanie, f
alegoričan mystique, a
alergičan typique, a
almanah almanach, m
amanet děpôt
ambiciozan ambitieux
ambulantni ambulant, e
Amerikanac Aměricain
amerikanizacija aměricanisation, f
amerikanizirati aměricaniser
amoralan amoral
analitičar analyste
analitički analytique
analiza analyse
analiza essai
analizirati analyser
analizirati essayer
analizirati parfiler, fig
analizirati scruter, vb
analogan analogue
analogija analogue
analogija concordance
analogija relation, f
anarhično anarchiquement
anarhija anarchie, f
anatema anatheme
anatom anatomiste, f
anatomija anatomie
anatomski anatomique
anđeli intelligence
anđeo ange
anđeoski angělique
anegdota anecdote
anegdota fabulette
anegdota historiette
aneks annexe
anemičan exsangue
anemija aněmie
anestezija anesthěsie, f
anestezirati analgěsier
anestezirati anesthěsire
angažovan engagě, e
angažovana literatura engagě, e
angažovanje engagement, m
angažovati engager
angina angine
angina esquinancie
anglikanac ěpiscopal, -e
anglikanska crkva ěpiscopal, -e
animacija animation
animalan animal, e
animator animateur, trice
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: an
- prevod za riječ: an


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| as | au | dan | ban | san | van | en | a | lan | on | in | pan | un |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba