Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
appre t dorada
appre t izvještačenost
appre t obrada
appre t oprema
appre t priprema
appre t pripreme
appre t sjaj
appre t spremanje
appre t začin
appre ter izazvati smijeh
appre ter kuvati
appre ter pripremiti
appre ter spremati se
appre ter ugladiti
appre ter začiniti
apprěciable pažnja
apprěciable procjenljiv
apprěciable vrijedan pomena
apprěciable znatan
apprěcier cjeniti
apprěcier cjenjen
apprěcier na glasu
apprěcier poštovati
apprěcier procijeniti
apprěhender bojati se
apprěhender uhvatiti
apprěhender zatvoriti
apprěhensible pojmljiv
apprěhensible shvatljiv
apprěhensif, ive plašljiv
apprěhensif, ive zabrinut
apprendre čuti
apprendre javiti
apprendre kazati
apprendre lijepo odgojen
apprendre naučiti
apprendre neotesanac
apprendre podučavati
apprendre poučiti
apprendre učiti
apprendre učiti drugoga
apprenti, e naučnik
apprenti, e početnik
apprenti, e šegrt
apprentissage izučiti
apprentissage pokušaji
apprentissage šegrtovanje
apprentissage učenje
apprentissage vježba
apprentissage vježbanje
âpre gorak
âpre grub
âpre hrapav
âpre lakom
âpre neravan
âpre opor
âpre oštar
âpre pohlepan za nečim
âpre strog
âpre surov
âpre žestok
âprement surovo
âprement žestoko
aprěs godinu dana kasnije
aprěs malo zatim, malo kasnije
aprěs najzad, napokon
aprěs naknadno
aprěs niže
aprěs posle
aprěs poslije,potom
aprěs pošto, nakon što
aprěs prekasno
aprěs prema, po, na osnovu
aprěs protiv
aprěs slijedeće godine
aprěs vikati na nekoga
aprěs za,iza
aprěs - guerre poratni
aprěs - guerre poratno vrijeme
aprěs - midi popodne
aprěs - midi poslijepodne
aprěs - tout konačno
aprěs - tout najzad
aprěs - tout napokon
aprěs un long--de temps posle dužeg vremena
aprěs-demain budućnost
aprěs-demain prekosutra
aprěs-dîner poslije objeda
aprěs-dîner poslijepodne
âprete hrapavost
âprete oporost
âprete oštrina
âprete pohlepa
âprete strogost
âprete surovost
arciprětre, m prota
aupres blizu
aupres kod toga
aupres kraj
aupres kraj toga
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pre
- prevod za riječ: pre

Naš jezik Francuski jezik
pre ci-devent
pre plutôt, adv
pre prěfěrablement, adv
"latinski prefiks sa značenjem ""ne""" in
(električni) prekidač interrupteur, -trice
(is)pred au-devant
(izgubiti) predajom forfait
(pre) uzvišen excellent, -e
(pre)opterećen embesogně, e
(pre)spavati zimskim snom hiberner
(pre)zaposlen embesogně, e
(preći na) djelo fait
(pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao afin de
(pred)osjećaj intuition
(veliko) preticanje affluence
besprekoran irrěprochable
bez napretka stagnant, a
bez predaha arrache - pied
bez prekida arrache - pied
bez prekida haleine
bez prekida ininterrompu, -e
bez premca comparaison
bez premca hors
bez prepreke anicroche
bez prestanka děbrider
bez prestanka incessamment
bez pripreme au pied
bez pripreme impromptu
biti na oprezu aguets
biti na oprezu ěveil
biti na oprezu garder
biti na oprezu grain
biti na oprezu měnifer, vb
biti pred nekim avant
biti pred polaskom ětrier
biti predmet razgovora děfrayer
biti predmet razgovora entretien
biti preopterećen baver
biti prepoznat bruler
biti prepun regorger, vb
biti presrećan combler
biti pretrpan poslom děborder
biti spreman disposer
biti spretan douter
biti suviše slobodan prema prendre des-s avec
biti u prednosti devancer
biti vrlo oprezan carreau
brod ima zapreminu jauger
brod za prevoz uglja charbonnier, ere
brodska prevodnica pertuis, m
čekati u predsoblju antichambre
čempres cyprěs
činiti preko svojih mogućnosti forcer
dalje prenošenje retransmission, f
dati novac preko volje bassinet
dati prednost avantager
dati prednost prěfěrer, vb
davati prednost favoriser
davati prednost prěfěrence, f
depresija děpression
do malo pre naguěre, adv
dobiti presudu un jugement
dobro spremiti chauffer
dobrovoljni prekid trudnoće interruption volontaire de grossesse
doslovno prevesti calquer
dužnost presednika prěsidence, f
dvostruki prevoj repli, m
ekonomski napredak embellie
ekspresivan expressif, -ive
emitovati preko televizije tělědiffuser, vb
eneprekidnost continu, e
espresso-kafa cafě filtre
glavni predmet optužbe chef
gornji odevni predmet survětement, m
govoriti bez pripreme abondance
građen prema conformě, e
hermetička pregrada ětanche
ići ispred devancer
ići oprezno ěveil
igrati pred praznim gledalištem banquette
imam prečeg posla chat
imati obaveze prema demeure
imati osjećanje prema attention
imati prečih briga fouetter
imati veliku prednost atout
impregnancija imprěgnation
impregniran traite, a
impregniranje encollage
impregniranje injection
impresija impression
impresionirati impressionner
impresionizam impressionnisme
impresivan impressif, -ive
impresivan impressionnant, -e
interpretacija interprětation
isprebijan battu, e
isprebijati accommoder
isprebijati assommer
isprebijati moudre, vb
ispred avant
ispred devant
ispred suglasnika cinq
ispredati filer, v
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pre
- prevod za riječ: pre


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pred | pre | are | prek | ?re | ire | p?re | pie | pire | pore | pr? | pri |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba