Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
b biti obilježen (tj. ćaknut)
b prostački se izražavati
á bras ouverts, adv oberučke
á deux bras, a dvokrak
á rebours, adv unazad
â-bon-compte akontacija
â-bon-compte biti naplaćen
â-bon-compte kapara
abaissement obaranje
abaissement opadanje
abaissement pad
abaissement padanje
abaissement poniženje
abaissement smanjenje
abaissement spuštanje
abaisser oboriti
abaisser pasti
abaisser poniziti
abaisser smanjiti
abaisser sniziti
abaisser sniziti se
abaisser spustiti
abaisser spustiti se
abaisser svesti
abaisser umajiti
abalourdir oglupaviti
abalourdir otupiti
abalourdir zaglupiti
abandon dići ruke
abandon komotno
abandon napuštanje
abandon odustajanje
abandon ostavljanje
abandon prepustiti
abandon prepustiti (koga) sudbini
abandon prepuštanje
abandon u neredu
abandon ustupanje
abandon ustupiti
abandon zanemaren
abandonnataire korisnik
abandonnataire primaalac
abandonně, e napušteno biće
abandonně, e nevaljalac
abandonně, e razvratnik
abandonnement napuštanje
abandonnement pustoš
abandonnement zapuštenost
abandonner klonuti
abandonner na sreću
abandonner napustiti
abandonner odrći se
abandonner odustati
abandonner ostaviti
abandonner povjeriti se
abandonner predati se
abandonner prepustiti
abandonner prepustiti se
abandonner ustupiti
abandonner zanemariti
abandonner zanemariti se
abandonner zapustiti
abasourdir preneraziti
abasourdir zaglušiti
abasourdir zaprepastiti
abat iznutrica
abat klanje
abat pljusak
abat pokolj
abat sitnež
abat- jour, m abažur
abat-jour štitnik
abat-vent nadstrešnica
abâtardir izopačiti
abâtardir izroditi
abâtardir izroditi se
abâtardir pokvariti
abâtardir pokvariti se
abâtardir zakržljati
abattage klanje rude
abattage kopanje
abattage obaranje
abattage oštar ukor
abattage otvor
abattage prigovor
abattage sječa
abattage vađenje
abattement iznemoglost
abattement klonulost
abattement malodušnost
abattement olakšica
abattement popust
abattement slabost
abattement sniženje
abattement umor
abattenent, f dotučenost
abattis abarikada od stabla
abattis gomila
abattis hrpa
abattis krš
abattis noge
abattis obaranje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: b?te
- prevod za riječ: b?te

Naš jezik Francuski jezik
"ambasada ambassade
"brisač essuyeur
"imati slabo zdravlje filer
"koji b fuyard
(ako...)bolje je biti (...) autant
(autobus) na sprat impěrial, -e
(bez negacije) mnogo guere
(blago)naklonost grâce
(bočni) podupirač chandelle
(bolesnički, jadan) krevet grabat
(brodski) dnevnik journal
(dobro) znati ne pas ignorer que
(državna) biblioteka bibliotheque
(fudbalska) lopta ballon
(i)šibati fouetter
(iz)bičevati fouetter
(iz)brisati gratter
(iz)gubiti strpljenje impatienter
(izgubiti) predajom forfait
(na dobrom) glasu famě, -e
(ne) biti prvi ětrenne
(obična) stonoga iule
(pileće) bijelo meso blanc
(po) vući za sobom attirer
(pod)-bosti appuyer
(pravno) osposobiti habiliter
(pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao afin de
(pro)bušiti forer
(pro)krčiti sebi put frayer
(ručna) bomba grenade
(s konjuktivom) da, da bi, neka bi, kako bi afin que
(strašno) sa se ubiješ flinguer
(svečana) priredba festivitě
(svečano) obaviti obred cělěbrer
(toliko)dobar koliko i hrabar aussi
(udarac) bičem fouet
(z)brisati balayer
(za)brinuti se inquiěter
(zatvorenik) bjegunac ěvadě, -e
(zla) kob fatalitě
(zlo)koban funeste
(zloupotreba) nadležnosti ingěrence
(zobene) pahuljice flocon
29. februar (veljača) jour intercalaire
a to zbog toga, a to zato (da) afin de
abarikada od stabla abattis
abažur abat- jour, m
abdicirati abdiquer
abdikacija abdication
Abisinac Abyssinien, m
abnormalnost anormalitě
abnornalan aberrant, e
abonent abonně, e
abonos plaqueminier, m
abortus avortement
abortus curetage
aditiv za brzo vezivanje betona catalyseur
ako ti ne treba berniquet
ako zatreba besion
ako zatreba cas
akrobata fil-de-fěriste
akrobata jongleur, -euse
akrobata saltimbanque, m
aktivan ( u službi, o vulkanu i sl.) activitě
akumulatorska baterija batterie
akutna bolest aigu
Albanac Albanais
Albanija Albanie, f
album album, m
algebra algěbre, f
ambalaža contenant, e
ambalaža emballage
ambalaža entoilage
ambalaža prěsentation, f
ambasada ambassade
ambasador thěore, m
ambicija ambition
ambiciozan ambitieux
ambijent environnement
ambis abíme, m
amblem ěcusson
amblem embleme
amblem insigne
ambulantni ambulant, e
ameba amibe
antibiotik antibiotique
apotekarska labaratorija dispensaire
apsorbovati absorber
apstinencija (na izborima kod glasanja) abstention
apstraktan broj nombrant, a
arbitar arbitre
armirani beton armě, e
armirani beton ferrociment
atribut attribut
autobus autobus, m
automobil automobile, f
automobil voiture, f
automobilista automobiliste, n
automobilizam automobilisme, m
automobilska guma bandage
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: b?te
- prevod za riječ: b?te


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| f | u | i | o | m | a | s | vb | y |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba