Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
cage gajba
cage gondola
cage kabina lifta
cage kavez
cage komora
cage, f krletka
cage kućište
cage kutija
cage ležaj
cage ležište
cage oklop
cage omotač
cage spoljni zidovi kuće
cage stepenište
amorçage detonator
amorçage kapsula
amorçage miniranje
amorçage paljenje
amorçage početak ( eksplozija )
amorçage puštanje u red
amorçage spajanje
amorçage uključivanje
amorçage upaljač
blocage blokiranja
blocage isključivanje
blocage krhotine
blocage odlomci
blocage zamrzavanje (plata)
blocage zaustavlajnje
bocage gaj
bocage lug
bocage šumarak
encager staviti u kavez
encager u zatvor
encager zatvoriti
fonçage bušenje
fonçage kopanje
fonçage probijanje
fonçage stavljanje dna
forçage (prisilno) iskrcavanje
forçage forsiranje
forçage izlaženje
forçage povećanje snage mašine
forçage presovanje
forçage prisiljavanje
forçage probijanje
glaçage glačanje
glaçage poliranje
glaçage šmirglanje
laçage stezanje
laçage vezanje
lancage, m porinuće broda
marěcage, m bara
marěcage, m močvara
matriçage, m presovanje
matriçage, m sečenje
matriçage, m stavljanje u kalup
pacage, m ispaša
pacage, m paša
pacage, m pašnjak
pacage, f utrina
perçage, m bušenje
perçage, m otvor
perçage, m probijanje
perçage, m prosecanje
placage, m malterisanje
placage, m oblaganje
placage, m obloga od furnira
placage, m oplata
placage, m polaganje korjena
placage, m prevlaka
placage, m raspodela mesta
placage, m raspored
placage, m ulagivanje
placage, m umetanje
rinçage, m ispiranje
rinçage, m pranje
saccager, vb isprevrtati
saccager, vb pljačkati
saccager, vb pustošiti
saccageur, m pljačkaš
surfaçage, m brušenje
surfaçage, m obrada ravne površine
surfaçage, m planiranje
surfaçage, m ravnanje
ticage, m trzaji
ticage, m trzanje
traçage, m beleženje
traçage, m označavanje
traçage, m polaganje trase
traçage, m prokopavanje
traçage, m trasiranje


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| cale | cane | cape | case | cave | gage | mage | nage | page | rage | sage |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba