Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
ci katkad
ci ovde
ci ovde-onde
ci tamo-amo
ci tu
ci tu i tamo
á cinq pointes, f petokraka
abscission izrezivanje
abscission odrezivanje
acacia akacija
acacia bagrem
acaděmicien, ne akademik
acaděmicien akademizam
acaděmicien, ne akademski
accidentě, e brežuljkast
accidentě, e buran
accidentě, e havarisani auto
accidentě, e nastradali
accidentě, e neravan
accidentě, e povrijeđen na radu
accidentě, e pvrijeđeni
accidentě, e raznolik
accidentě, e živahan
accidentellement nesrećnim slučajem
accidentellement slučajno
accourcir okraćati
accourcir skratiti
accourcir skratiti se
accourcir skupiti se
accourcissement kraćenje
accourcissement skraćivanje
acide kiselina
acide solna kiselina
acier armatura
acier čeličan
acier čeličnih živaca
acier čelik
acier čelik tvrd
acier oružije
adoucir, v blažiti
adoucir glačati
adoucir omekšati se
adoucir osladiti
adoucir poboljšati
adoucir ublažiti
adoucir ublažiti se
adoucir zasladiti
amincir, v istanjiti
amincir, v utanjiti
amincissement debljine
amincissement smanjenje
amincissement sužavanje
ancien, ne bivši
ancien, ne čovijek iz starijih vremena
ancien imitacija starinskog stila
ancien, ne na starinski način
ancien, ne najstariji po položaju
ancien, ne nekadašnji
ancien, ne preci
ancien, ne predašnji
ancien, ne star
ancien, ne starac
ancien, ne stariješina
ancien, ne stariji
ancien, ne stariji kolega
ancien, ne starinski
ancien starinski stil
ancien, ne veteran
anciennement davno
anciennement nekada
anciennement u staro doba
anciennetě, f drevnost
anciennetě, m staž
angle d' incidence ugao upada
anticipation avans
anticipation naučni fantastični (pisci)
anticipation predpostavka
anticipation predviđanje
anticipation preventiva
anticipation prisvajanje
anticipation unaprijed
anticiper predosijećati
anticiper predosijetiti
anticiper predvidijeti
anticiper preuraniti
anticiper učiniti
anticiper uzeti pravovremeno
antifascisme, m antifašizam
antisociable nedruštven
antisocial, e antisocijalan
antisocial, e nesocijalan
antisocial, e protivdruštveni
apprěciable pažnja
apprěciable procjenljiv
apprěciable vrijedan pomena
apprěciable znatan
apprěcier cjeniti
apprěcier cjenjen
apprěcier na glasu
apprěcier poštovati
apprěcier procijeniti
arc-en-ciel duga
arc-en-ciel dugine boje
arciduc, m nadvojvoda
arciprětre, m prota
artificiel, le neprirodan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ci
- prevod za riječ: ci

Naš jezik Francuski jezik
"(sa negacijom) malo guere
"često posećivati obsěder
(bez negacije) mnogo guere
(is)cijepati lacěrer
(na)-dolazeći arrivant, e
(najveći) u (h)istroiji ikada histoire
(očijukati) s prozora fenetre
(po) svjedočiti attester
(po) vući za sobom attirer
(preći na) djelo fait
(pro)krčiti sebi put frayer
(pro)tumačiti expliquer
(sa negacijom) ne mnogo (vrlo) guere
(u dječijem govoru) spavanje dodo
(u tehnici) potpora chaise
(z)gnječiti froisser
...znači s jedne strane...,a s druge(...) autant
abdicirati abdiquer
abdikacija abdication
adaptacija adaptation, f
administracija administration
administracija gestion
afektacija maniěrě, a
afirmacija affirmation, m
agencija agence
agencija office, m
agencija service, m
agitacija campagne, f
akacija acacia
akacija robinier, m
akamenčić caillou
akcija action, f
akcionar actionnaire, n
akcionarski commanitaire
aklamacija acclamation, f
akontacija â-bon-compte
akontacija acompte
akontacija arrhes
akontacija děbours
akontacija děboursě
akontacija prělěvement, m
akontacija prět, m
akontacija provision, f
aktivni oficir actif, ive
akumulacija accumulation, f
akumulaciono jezero emmagasinage
alimentacija pension, f
ambicija ambition
ambiciozan ambitieux
amerikanizacija aměricanisation, f
amoretizacija amortissement
amortizacija mortissement, m
amplifikacija renforcement, m
animacija animation
antisocijalan antisocial, e
apartman (veći) stan appartement
apelacioni sud appel
aplikacija application
aplikacija (na odjeći) garniture
apsorpcija kiseonika oxygěnation, f
apstinencija abstinence, f
apstinencija (na izborima kod glasanja) abstention
apstrakcija abstraction
apstrakcija iděologie
asimilacija assimilation
asocijalan farouche
asocijalan čovjek inadaptě, -e
asocijalan tip inadaptě, -e
aspiracija aspiration
atrakcija attraction
audicija audition
aukcija adjudication
aukcija enchere
aukcija vacation, f
avijacija aile
avijacija aviation
baciti balancer
baciti ělancer
baciti envoyer
baciti flanquer
baciti foutre
baciti jeter
baciti lancer, vb
baciti porter, vb
baciti regorger, vb
baciti rendre, vb
baciti ruer, vb
baciti čini charmer
baciti čini enchanter
baciti ikru frayere
baciti ključ bouillonner
baciti krivicu na drugog excuser
baciti na koljena agenouiller
baciti natrag rejeter, vb
baciti niz culbuter
baciti oko guigner
baciti rukavicu jeter le gant
baciti s konja děmonter
baciti se engouffrer
baciti se jeter
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ci
- prevod za riječ: ci


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | ni | mi | cil | cri | cio | ici | ji | ti | vi |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba