Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
mi, a dopola
mi, a po
mi, a pola
mi, a polu
mi, a upola
a l' imitation de po ugledu na
a proximitě immědiate u nepostednoj blizini
abdominal, e trbušni
abominablement grozno
abominablement odvratno
abominablement ružno
abomination gnuša ih se
abomination strahota
abomination užas
abominer gade mi se
abominer gnušati se
abominer mrzjeti
acaděmicien, ne akademik
acaděmicien akademizam
acaděmicien, ne akademski
acaděmie akademija
acaděmie univerzitet
acaděmie univerzitetski centar
acaděmie visoka škola
acaděmie des inscriptions et belles lettres akademija za arheologiju i filologiju
accalmie tišina
accalmie trenutni mir
accalmie zastoj
accalmie zatišje
acheminement dostava
acheminement dovod
acheminement dovoženje
acheminement napredovanje
acheminement odvod
acheminement pokazivanje smijera
acheminement prevoz
acheminement put
acheminement putovanje
acheminement slanje
acheminer dovoditi
acheminer klasirati
acheminer otpremiti
acheminer prenositi (struju potrošaču)
acheminer svrstavati
acheminer uputiti
acheminer uputiti se
acumině, e šiljast
administrateur, trice administrator
administrateur, trice upravnik
administratif, ive administrativni
administratif, ive upravni
administration administracija
administration tehnička uprava
administration uprava
administration upravno tijelo
administration upravno vijeće
administrer dati
administrer dati sebi
administrer dodijeliti
administrer iznijeti (dokaz)
administrer pdijeliti
administrer upravljati
administrer uzeti
admirable čudan
admirable divan
admirable izvrstan
admirable prekrasan
admirablement divno
admirablement izvrsno
admirablement prekrasno
admirateur, trice obožavatelj
admirateur, trice poklonik
admirateur, m poštovalac
admiration čuđenje
admiration divljenje
admiration uzvičnik
admirer čuditi se
admirer diviti se
admis, e dopušten
admis, e prihvaćen
admis, e primljen
admission dopuštenje
admission dovod vode
admission prijem
admission primanje
aěrodynamique, m aeroinamika
affermir čvršći
affermir ojačati
affermir, v osnažiti
affermir postati jači
affermir snažniji
affermir učvrstiti
affermir učvrstiti se
affermir utvrditi
agronomie poljoprivreda
agronomie privreda
agronomie ratarstvo
albumine belančevina
albumine bijelančevine
aluminium, m aluminijum
ami, e drag
ami, e kućni prijatelj
ami, e ljubavnica
ami, e ljubavnik
ami, e ljunljen
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mi
- prevod za riječ: mi

Naš jezik Francuski jezik
mi autre
mi nous
(dijametralno) suprotno (mišljenje i sl.) conter-pied
(ministar) unutrašnjih poslova intěrieur, -e
(na)dimiti fumer
(na)mamiti allěcher
(na)mirisati halener
(snimiti) film film
(to mi (ne)) odgovara fait
(ugodan) miris fragnance
administracija administration
administracija gestion
administrativac rond- de- cuir, m
administrativac rond-de-cuir, m
administrativni administratif, ive
administrator administrateur, trice
admiral amiral
aeroinamika aěrodynamique, m
akademija acaděmie
akademija ěcole
akademija za arheologiju i filologiju acaděmie des inscriptions et belles lettres
akademik acaděmicien, ne
akademizam acaděmicien
akademizam ene, n
alarmirati klaxonner
aluminijum aluminium, m
anatomija anatomie
anemičan exsangue
anemija aněmie
armija arměe
armirač ferrailleur
armiran armě, e
armirani beton armě, e
armirani beton ferrociment
armiranje armement
armiranje garnissage
asimilacija assimilation
astronomija astronomie, f
avionsko kormilo děrive
avitaminoza carence
basmislica contresens
baviti se crnim mislima broyer
bedemi ligne
beskompromisnost jusqu'au-boutisme
besmislen absurde
besmisleno absurdement
besmislica non- sens, n
besmrtnik (akademik) immortel, -le
bez mirisa inodore
bez smisla insensě, -e
bilo mi je dosadno bez vas ennuyer
biti istog mišljenja avis
biti mišljenja penser, vb
biti na gomili empiler
biti u novčanim problemima filer
biti umišljen e tre infatuě de soi-meme
bogami parableu
bogata miradžika dot
bol u kičmi ennui
bratimiti se fratmiser, v
brisati gumicom gommer
brod ima zapreminu jauger
brzinomijer compteur
čaj od kamilice camomille
čami languissant, a
čamiti languir, vb
ćeramida tuile
cijene se ne mijenjaju les prix restentinchangěe
čini mi se avis
čizmica bittine
cmizdravac pleureur, m
cmizdrenje pleurnichement, m
cmizdriti larmoyer, vb
čudna misao de
čudna misao drôle
čvorno mijesto centre
dajte mi malo novca ětrenner
dajte mi mira! ficher
davati skriveni smisao finesse
deformisati děformer
deformisati distordre
deformisati ěcrouir
delimičan partiel, a
delimičan partitif, a
delimično partiellement, adv
deprimirati děprimer
deseti u mijesecu dix
dimi fumeux, -euse
dimiti fumer, v
dimiti se fumer
diplomiran diplômě, e
diplomiran (doktoriran) graduě, -e
diplomirati certifier
diplomirati graduer
djeliti (mišljenje) ěpouser
do mile volje aise
dobrih mišića musclě, a
dobro se namijestiti děsopiler
dobro spremiti chauffer
dodijeliti plemićku titulu anoblir
dogodila mi se nesreća arriver
domamiti appâter, v
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mi
- prevod za riječ: mi


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mio | ami | mir | i | ni | ci | mig | ma | m | ji | mai | me | mie | mil | mis | mi | moi | mit | ti | vi |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba