Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
cour dvor
cour dvorište
cour lažni (prijatelj)
cour porotnički sud
cour sud
cour svečani ulaz
cour udvaranje
cour udvarati se
á courte durěe, a kratkovečan
accourcir okraćati
accourcir skratiti
accourcir skratiti se
accourcir skupiti se
accourcissement kraćenje
accourcissement skraćivanje
accourir dotrčati
accourir priskočiti
accourir pritrčati
accourir slegnuti se
avant-cour predgrađe
avant-cour prednje dvorište
avant-coureur nagovještaj
avant-coureur predznaci
avant-coureur preteča
avoir le courage, v smeti
bouchon-couronne kapsula za boce
bouchon-couronne metalni poklopac
compte-courant tekući račun
compte-courant žiro račun
concourir kandidovati se
concourir konkurisati
concourir pridonjeti
concourir takmičiti se
concourir učestvovati
concours konkurs
concours raspisati konkurs
concours saradnja
concours takmičenje
concours u saradnji sa
courage hrabro
courage hrabrost
courage naprijed
courage odvažno
courage ohrabriti se
courage osokoliti se
courage skupiti svu hrabrost
courage smetalost
courage srčanost
courageusement hrabro
courageusement odvažno
courageux, a smeo
couramment brzo
couramment lako
couramment obično
couramment okretno
couramment tečno
couramment vješto
courant, e brzak
courant, e dnevnik
courant, e koji trči
courant, e običan
courant, e opšte mišljenje
courant, e punom brzinom
courant, e redovan
courant, e sadašnji
courant, e struja
courant, e tekući
courant, e tekući poslovi
courant, e tok
courant, e tržišna cjena
courbature iznemoglost
courbature umor
courbe dijagram
courbe grafikon
courbe kriv
courbe kriva crta
courbe kriva linija
courbe krivina
courbe, f krivulja
courbe savijen
courbe zaobljenost
courber iskriviti
courber, v pognuti
courber sagnuti se
courber savijat
courber savijati se
courber svijati
courbure klanjanje
courbure krivina
courbure okuka
courbure savijanje
courbure, f savijutak
courbure zavoj
coureur, euse izvidnica
coureur, euse izviđači
coureur, euse lovac
coureur, euse preponaš (trkač)
coureur, euse razvratnik
coureur, euse skitnica
coureur, euse stalni posjetilac
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: cour
- prevod za riječ: cour


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| coeur | cor | coup | cours | court | couru | cout | four | gour | jour | tour |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba