Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
tour, f cilindar
tour, m hitrost
tour, m hod
tour, m izražavanje
tour, f izvozni toran
tour, f kolona
tour, m kružnica
tour, m kružno okretanje
tour, f kula
tour, m majstorija
tour, m maramica
tour, m obod
tour, m obrt
tour, m okret
tour, f okretanje
tour, m opseg
tour, m oval
tour, m pokret
tour, m prikaz
tour, f stubac
tour, m tok
tour, f toranj
tour, f zvonik
alentour okolina
alentour okolni
alentour okolo
alentour osnove problema
alentour pozadina istine
alentour unaokolo
autour naokolo
autour obilaziti
autour oko
autour okolo
autour svuda naokolo
bistouri nož (hirurški)
bistouri skalpel
bistourner iskriviti
bistourner zavrtati
chantourner izrezivati
chantourner sjeći po projektu
contour crte
contour ivica
contour obris
contour površina
contour profil
contournement obilazak
contournement prečica
contournement zaobilazni put
contourner ići unaokolo
contourner iskriviti
contourner izvrnuti
contourner mimoilaziti
contourner obići
contourner ocrtati
contourner zaokružiti
de tournoi turnir
demi-tour, m poluokret
dětour izgovor
dětour krivina
dětour obilaznica
dětour okuka
dětour otvoreno
dětour serpentina
dětour vijugati
dětour zaobilazni put
dětour zavoj
dětournement okretanje
dětournement otklon
dětournement otmica
dětournement promijena pravca
dětournement pronevjera
dětournement skretanje
dětournement utaja
dětournement zloupotreba vlasti
dětourner iščeprkati
dětourner obrnuti
dětourner odmotati
dětourner odustati
dětourner odvesti
dětourner odvratiti
dětourner okrenuti
dětourner okrenuti se
dětourner prisvojiti
dětourner promijeniti
dětourner pronevjeriti
dětourner sakriti
dětourner udaljiti
dětourner ukloniti
dětourner uvijati se
dětourner zaobilaziti
dětourner zavesti
entour okolina
entour okolo
entour sredina
entourage blizina
entourage ograda
entourage ograđivanje
entourage okolina
entourage okvir
entourage omotač
entourage saznaje se iz bliskih krugova
entourage štitnik
entourer biti smješten
entourer brižno njegovati
entourer okružen
entourer okružiti
entourer okružiti se
entourer okupiti oko sebe
entourer opkoliti
entourer u društvu
entourer živjeti kraj nekog
ětourdi, a brzoplet
ětourdiment ludo
ětourdiment nerazumno
ětourdir dosđivati
ětourdir izbiti sebi iz glave
ětourdir omamiti
ětourdir onesvijestiti
ětourdir ošamutiti
ětourdir rastresti se
ětourdir razveseliti se
ětourdir smlačiti (vodu)
ětourdir stišati se (bol)
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tour
- prevod za riječ: tour


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| cour | tor | four | gour | jour | toud | toue | touer | tous | tout | toux |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba