Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
data činjenica
data podaci
mandataire, m oponumoćnik
mandataire, m ovlašteno lice
mandataire, m poslanik
mandataire, m zastupnik
retardataire, a kasni
retardataire, a spor
retardataire, a zakasneli
retardataire, a zaostao

Naš jezik Francuski jezik
data donněes, f
bez dodataka pur, a
davanje dodataka indemnisation
diječiji dodatak allocation
dodatak adjuvant, e
dodatak annexe
dodatak appendice
dodatak appoint
dodatak augment
dodatak chicane
dodatak complěment
dodatak crěment
dodatak drogue
dodatak embouchure
dodatak fruit
dodatak interpolation
dodatak plaque, f
dodatak rajout, m
dodatak retour, m
dodatak suffixe, m
dodatak supplěment, m
dodatak ugovora avenant, e
izdatak děboursě
izdatak děpense
izdatak mise, f
izvršiti zadatak acquitter
kojem je data moć investi d une puissance
neprodata roba invendue
podatak donněe
podatak renseignement, m
podatan liběral,-e, a
podatan maniable, a
podatan oběissant, a
podatan traitable, a
predstavljanje podataka affichage
priloški dodatak complěment
raditi domaći zadatak composě
udata mariě, a
zadatak casse-tete
zadatak devoir
zadatak exercice
zadatak leçon, f
zadatak mission, f
zadatak narraton, f
zadatak objectif, m
zadatak tâche, f
zadatak thěme, m
zadatak vacation, f


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| dati | ?ata | vata | dada | dama | date | dato | bata | dasa | udata | tata | rata |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba