Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
aggloměration gomila
aggloměration gomilanje
aggloměration nagomilavanje
aggloměration skupljanje
agglutiner sljepiti
agglutiner srasti
agglutiner zcijeliti
aigle orao
anglais, e engleski
anglais, e kidnuti
anglais, e na engleski način
anglais, e šmugnuti
angle ćošak
angle komplementarni uglovi
angle pod oštrim uglom
angle suplementarni uglovi
angle susijedni ugao
angle ugao
angle ugaoni
angle d' incidence ugao upada
angle gras, -se tup ugao
aveugle bez izlaza
aveugle bezizlazan
aveugle dere se kao da ga deru
aveugle naslijepo
aveugle slijep
aveugle slijepac
aveugle slijepić
aveuglement bijes
aveuglement slijepilo
aveuglement zabluda
aveuglement zaslijepljenost
aveugler oslijepiti
aveugler zamagliti
aveugler zapušiti
aveugler zaslijepiti
aveugler zatvarati oči
aveugler zavaravati se
aveuglette na sreću
aveuglette nasumice
beugler drati se
beugler mukati
beugler rikati
bigle razrok
bigle razroki
bigle škiljav
cingler jedriti
cingler ploviti
cingler sijeći
cingler konopcem u boji označiti lliniju
cingler kovati
cingler ošinuti
cingler plesati
cingler sijeći
cingler šibati
cingler usijano gvožđe
conglutiner grušati se
conglutiner slijepiti
conglutiner učiniti ljepljivim
conglutiner zgrušati
conglutiner zgusnuti
conglutiner zgusnuti se
de rěglage lenjir
děglutition gutanje
děrěglage kvar
děrěglage nepravilan rad mašine
děrěglage nered
děrěglage poremećaj
děrěglě, e nepravilan
děrěglě, e neumjeren
děrěglě, e neuredan
děrěglě, e pkvaren
děrěglě, e raskalašan
děreglement nepravilno
děrěgler pokvariti
děrěgler pokvariti se
děrěgler poremetiti
děrěgler razuzdati se
děrěgler unositi nered
devenir aveugle, v obnevideti
devenir aveugle, v oslepiti
ěglantine ruža
ěglise, f bogomolja
ěglise crkva
ěglise rimokatolička crkva
ěglise grecque pravoslavna crkva
englober obuhvatiti
englober spojiti
englober ujediniti
englober zahvatiti
engloutissant, e nezasit
engloutissant, e proždrljiv
ensanglantě, e krvav
ensanglantě, e okrvavljen
ensanglantě, e sav u krvi
ensanglanter, v iskrvaviti
ensanglanter, v raskrvariti
ensanglenter, v okrvaviti
ěpingle čioda
ěpingle igla
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: gl?ne
- prevod za riječ: gl?ne

Naš jezik Francuski jezik
(na dobrom) glasu famě, -e
(na losem) glasu famě, -e
(pomoćni glagol) imati avoir
(upurno) naglašavati, isticati appuyer
anglikanac ěpiscopal, -e
anglikanska crkva ěpiscopal, -e
apstinencija (na izborima kod glasanja) abstention
bandoglava butě, e
bandoglava obstině, e
bandoglavac cabochard, e
bez glasa mat, a
bez glasa silencieux, a
bez krova nad glavom abri
bilo kako bilo, glavno je da avoir
biti gladan avoir
biti gladan kao vuk dent
biti nagluv dur, e
biti priglup ěpais, -se
biti saglasan concorder
boje cigle ocrě, a
brod za prevoz uglja charbonnier, ere
cigla brique
ciglana briqueterie
ciglar briquetier, m
ciglar turieler, m
da bih glavu billot
dionička glavnica capital, e
dobar izgled prestance, f
dobro izgledati emplette
dobro izgledati za svoje godine âge
dogled binocle, m
dogled lunette, f
drati se na sav glas tue-těte, adv
dubok glas ton grave
duboki glas bourdon
dvogled jumeau, -elle
dvogled longue-vue, f
dvogled lorgnette, f
dvogled lunette, f
džungla brousse
engleski anglais, e
gdje se radi o glavi, životu capital, e
glačanje dolage
glačanje glaçage
glačanje planage, m
glačanje poliment, m
glačanje repassage, m
glačanje rodage, m
glačati adoucir
glačati calandrer
glačati chever
glačati doucir
glačati ěgriser
glačati lisser, vb
glačati polir, vb
glačati parket frotter
glad appětit
glad disette
glad famine
glad inanition
gladak ěgal, e
gladak glabre
gladak lissě, a
gladak maniant, a
gladak plain, a
gladak plat, a
gladak poli, a
gladak soyeux, a
gladak uni, a
gladan affamě, e
gladan endentě, e
gladan famělique
gladan malnutri, a
gladan sam faim
gladan(čega) assoiffě, e
gladiti lisser, vb
gladna godina famine
gladovati brosser
gladovati ceinture
gladovati jeuner
glagol verbe, m
glagolski verbal, a
glancanje brillantage
glas accrěditer
glas avis
glas bruit
glas cri
glas intonation
glas mělodie, f
glas message, m
glas organe, m
glas parole, f
glas partie, f
glas renom, m
glas rěputation, f
glas son, m
glas suffrage, m
glas ton, m
glas verbe, m
glas voeu, m
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: gl?ne
- prevod za riječ: gl?ne


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| gol | go | gel | glu | il | gle |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba