Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
grand, -e čuven
grand, -e dostojanstvenik
grand, -e glavni
grand, -e jak
grand, -e krupan
grand, -e moćan
grand, -e naveliko
grand, -e odrasla (osoba)
grand, -e plemenit
grand, -e slavan
grand, -e starija (učenica)
grand, -e u prirodnoj veličini
grand, -e uzvišeno
grand, -e velik
grand, -e velikan
grand, -e velikaš
grand, -e veliko
grand, -e vladar
grand, - znamenit
agrandissement povećanje
agrandissement prostiranje
agrandissement proširenje
agrandissement širenje
agrandissement uvećanje
de grand coeur, -e od srca
de grand coeur, -e rado
de grand matin, -e rano ujutro
grand âge, -e duboka starost
grand air, -e čistina
grand air, -e svjež vazduh
grand homme, -e znamenit čovjek
grand jour, -e javnost
grand jour, -e vidjelo
grand monde, -e otmjen svijet
grand- pěre, m deda
grand-chambre glavna
grand-chambre velika dvorana
grand-duc knez
grand-duc sova
grand-duc veliki vojvoda
grand-garde prethodnica
grand-maman baka
grand-mere baka
grand-prince "prijestolonasl
grand-prix prva (glavna) nagrada
grand-route autostrada
grand-route glavni put
grandelet, -te oveći
grandelet, -te povisok
grandelet, -te prilično visok
grandement jako
grandement mnogo
grandement obilato
grandement sjajno
grandement velikodušno
grandement veoma
grandeur čast
grandeur dostojanstvo
grandeur parametar
grandeur razmjera
grandeur s visine
grandeur slava
grandeur uzvišeni (gospodine)
grandeur uzvišenost
grandeur važnost
grandeur veličina
grandiose divan
grandiose grandiozan
grandiose veličanstven
grandir, v odrasti
grandir povećati se
grandir pretjerivati
grandir rasti
grandir uzdignuti
grands-parents djed i baka
grands-parents pradjedovi
homme grand, -e visok čovjek
il est grandement temps krajnje je vrijeme
la grand guerre, -e svijetski rat
ouvrir de grands yeux, v izbuljiti
ouvrir de grands yeux, v zabezeknuti se
partir en grand galop, v odjuriti
ragrandir, vb povećati
ragrandir, vb proširiti

Naš jezik Francuski jezik
grandiozan grandiose


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bran | grana | brande | grad | cran | franc | friand | gant | garant | g?ant | g?rant | gland | glande | gond | grade | grain | graine | grandir | gras | grau | grave | grav? | grenu | grid | orant | quand | raid | grane | rang | rond | stand |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba