Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
gros čista slanina
gros debela
gros, -e debeo
gros, -e glavnina
gros, -e grub
gros, -e imućan
gros, -e krupan
gros, -e mnogo
gros, -e naduven
gros, -e naveliko
gros, -e pune oči suza
gros, -e ukupno
gros, -e usred zime
gros, -e važan
gros, fam. važna ličnost
gros, -e velik
avoir le coeur gros, -e biti tužan
děgrosser stanjiti
děgrossir dotjerati
děgrossir grubo isjeći
děgrossir grubo otesati
děgrossir, v istanjiti
děgrossir izbrusiti
děgrossir skicirati
děgrossir, v utanjiti
faire le gros dos, -e nakostriješiti se
gros bonnet, m drmator
gros ouvrage, -e mučan posao
gros sel, -e prosta šala
gros temps, -e tmurno vrijeme
groseille boje ribizle
groseille ogrozd
groseille ribizla
groseille, f ribizle
groseiller, m ribizle
grossement uglavnom
grosserie metalna roba
grosserie srebrno posuđe
grosserie trgovina na veliko
grossesse trudnoća
grosset, -te debeljuškast
grosset, -te punačak
grosseur debljina
grosseur otok
grosseur veličina
grosseur zadebljanje
grossier, -ere debeo
grossier, -ere grub
grossier, -ere grubijan
grossier, -ere krajnje neznanje
grossier, -ere krupan (prilikom mljevenja)
grossier, -ere neotesan
grossier, -ere nepristojan
grossier, a neugladjen
grossier, -ere prost
grossier, -ere prostak
grossier, -ere surov
grossier, -ere težak
grossier, -ere trgovac na veliko
grossier, -ere velik
grossierement grubo
grossierement neuljudno
grossierement nezgrapno
grossierement prostački
grossierement surovo
grossierement u glavnim crtama
grossir (na)rasti
grossir nabubriti
grossir podebljati
grossir povećati
grossir povećati se
grossir rasti
grossir uvećati
grossir uveličati
grossir sa voix pojačati glas
grossissant, -e koji postaje veći
grossissant, -e koji raste
grossissant, -e rastući
grossissante lupa
interruption volontaire de grossesse dobrovoljni prekid trudnoće
la mer grossit more postaje burno


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| grom | grof | grob | gras | gres | gris |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba