Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Francuski jezik
(bolesnički, jadan) krevet grabat
bez kretanja sědentairement, adv
bez pokreta děsarticulě, e
bez pokreta inactif, -ive
biti neiskren gauchir
bračni krevet jumeau, -elle
čelo kreveta dossier
crvena kreda rubrique, f
dekret brevet
dekret commission
dekret ordonnance, f
diskreciona ocjena arbitraire
diskretan secret, a
đubriti krečom chauler
gašen (živi) kreč chaux
glavni pokretač nerf, fig
glavni pokretač orfěvre, m
ima kredit kod accrěditer
indiskrecija fuite
indiskretan čovjek indiscret, -ětě
iskren droit, e
iskren franc
iskren ingěnu, -e
iskren intime
iskren loyal.-e, a
iskren net, a
iskren nu, a
iskren ouvert, a
iskren rond, a
iskren sincěre, a
iskren vrai, a
iskrena franche
iskrenje ěclair
iskrenje scintillation, f
iskreno bonnement
iskreno carrěment
iskreno coeur
iskreno děcouvert, e
iskreno effusion
iskreno franc
iskreno franchement
iskreno ingěnument
iskreno intimement
iskreno nument, adv
iskreno nettement, adv
iskreno ouvertement, adv
iskreno rondement, adv
iskreno sincěrement, adv
iskrenost candeur
iskrenost foi
iskrenost fraîcheur
iskrenost franchise
iskrenost ingěnuitě
iskrenost loyautě, f
iskrenost rondeur, f
iskrenost sincěritě, f
iskrenost věritě, f
iskretanje basculement
iskretanje renversement, m
izmijeniti pravac kretanja (hoda, mašine) inverser la marche
izražavanje pokretima mimique, f
jama za gašenje kreča mortier, m
koji ima ikre u sebi oeuvě, a
konkretan concret, ěte
kreacija (glumačka i sl.) crěation
kreč chaux
krečana four
krečenje ouvrage, m
krečiti blanchir
krečnjak lambourde, f
kreda crayon
kredenac buffet
kredenac dressoir
kredit accrěditer
kredit crědit
kredit surface, f
kredit na nekretnine (robu i sl.9 crědit
kreditni list crěance
kreditno pismo crědit
kreketanje coassement
kreketati jacasser
krem creme
krema creme
krematorijum crěmatoire, m
krematorijum four, m
kreme creme
kremen silex, m
krenuti děbâcler
krenuti děsentraver
krenuti ěbranler
krenuti (o vojsci) děloger
krenuti putem enfiler
krep crepe
krep (kaučuk) crepe
krepak lapidaire, a
krepiti tonifier, vb
kresanje ravalement, m
kresati battre le birquet, v
kresati ěbrancher, v
kresta crete
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: kre?
- prevod za riječ: kre?


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| kr | krt | are | kre? | pre | krme | krem | krep | ?re | ire | krv |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba