Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
lard, m slanina
billard bilijar
billard ići na operaciju
brouillard biti pijan
brouillard imati u glavi
brouillard magla
brouillard magla je pala
brouillard magluština
brouillard ništa od toga ne razumijam
brouillard oblak
chevrillard lane
chevrillard mlada srna
corbillard mrtvačka kola
gaillard, -e čio
gaillard, -e čvrsta žena
gaillard, -e jaka žena
gaillard, -e junak
gaillard, -e ljudina
gaillard, m obešenjak
gaillard, -e odvažan
gaillard, -e prost
gaillard, -e slobodan
gaillard, -e slobodna žena
gaillard, -e srdačan
gaillard, -e veseljak
gaillard, -e veseo
gaillard, -e živahan
gaillardement veselo
gaillardement živo
lard fume sušena slanina
larder, vb izbosti slaninom
larder, vb izrešetati
larder, vb prorešetati
larder, vb prošarati
larder, vb puniti
lardeux, -euse, a mastan
lardeux, -euse, a slaninast
lardon, m bockanje
lardon, m klin
lardon, m kolut
lardon, m odrezak slanine
lardon, m pak
lardon, m peckanje
lardon, m pločica
lardon, m satira
lardon, m umetak
lardonner, fig. bockati
lardonner, fig. peckati
lardonner, vb saseći u komadiće
lardu, m policajac
lardu, m žaca
meulard, m brus
meulard, m žrvanj
molard, m brdašce
molard, m uzvišica
oreillard, a klempavih ušiju
oreillard, m slepi miš
oreillard, a ušat
oreillard, fig zec
paillardise, f blud
paillardise, f pohota
paillardise, f razvrat
pantouflard, m papučar
papelard, m licemer
papelard, m licemeran
papelard, m papir
papelard, m pritvorica
piaillard, a kreštav
piaillard, m kreštavac
piaillard, a kričav
piaillard, a pištav
piaillard, a vrištav
riflard, m mistrija
riflard, m pljosnato dleto
riflard, m strug
riflard, m turpija za drvo
roublard, a laktaški
roublard, a prepreden
souillarde, f posuda za pranje
souillarde, f praonica
soulard, m pijanac
vieillard, m starac


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| card | dard | fard | jard | lad | laid | laird | lardu | lare | tard | yard |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba