Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
lad konjušar
accolade poljubac
accolade zagrljaj
assurance - maladie zdravstveno osiguranje
attraper une maladie, v razboleti se
balader prošetati
balader šetati se
balader tumarati
enfilade bočna vatra
enfilade jedan za drugim
enfilade niz
enfilade povorka
enfilade red
engueulade grdnja
engueulade psovka
escalade penjanje
escalade penjanje po merdevinama
escalade preskakanje
escalade uskakanje
escalade uspon
ětre maladif, v kunjati
garde- malade, m bolničar
ladre gubav
ladre gubavac
malade, a bolan
malade, a bolestan
malade, a iskvaren
malade, a kvaran
malade, a nemoćan
malade, a pokvaren
malade, a slab
malade, a u bolesnom stanju
maladie, f bol
maladie, f bolest
maladie, f nemoć
maladie, n obojenje
maladie, f zaraza
maladif,-ive, a bolećiv
maladif,-ive, a bolestan
maladroit,-e, a nespretan
maladroit,-e, m nespretnjaković
maladroit,-e, a neumesan
maladroit,-e, a nevešt
maladroit,-e, a nezgrapan
maladroit,-e, m smetenjak
maladroitement, adv nespretno
maladroitement, adv neumesno
maladroitement, adv nevešto
marmelade, f marmelada
marmelade, f pekmez
oeillade, f pogled
pelade, f opadanje kose
podmladjena šuma" f
rěgalade, f gošćenje
rěgalade, f gozba
rěgalade, f naslada
rěgalade, f poslastica
rěgalade, f suvarci
salade, f kaciga
salade, f salata
taillader, vb iseći
taillader, vb rasparati
taillader, vb zarezati
taillader, vb zaseći
tomber malade, v oboleti
tomber malade, v razboleti se

Naš jezik Francuski jezik
"podmladjena šuma revenue
biti gladan avoir
biti gladan kao vuk dent
biti skladan consonner
boja čokolade chocolat
čaša za sladoled coupe
čokolada chocolat
čuvanje u skladištu magasinage, m
davati hladovinu ombrager, vb
debeli hlad opacitě, f
dobro vladanje antěcědent, e
društvo za vaspitanje omladine patronage, m
glad appětit
glad disette
glad famine
glad inanition
gladak ěgal, e
gladak glabre
gladak lissě, a
gladak maniant, a
gladak plain, a
gladak plat, a
gladak poli, a
gladak soyeux, a
gladak uni, a
gladan affamě, e
gladan endentě, e
gladan famělique
gladan malnutri, a
gladan sam faim
gladan(čega) assoiffě, e
gladiti lisser, vb
gladna godina famine
gladovati brosser
gladovati ceinture
gladovati jeuner
grjesi mladosti erreur
hlad ombrage, m
hlad ombre, f
hlad tonnelle, f
hladan algide
hladan cěrěbral, e
hladan frais
hladan frileux, -euse
hladan frisquet, -te
hladan froid, -e
hladan pincě, a
hladan pince-sans-rire, m
hladan rafraichissant, a
hladan (tvrd) kao led carreau
hladan čovijek carafe
hladan doček visage
hladan kao led glaçant, -e
hladan vjetar frais
hladiti rěfrigěrer, vb
hladiti (lepezom) ěventer
hladiti se ěventer
hladjenje radiateur, m
hladjenje surgelě, m
hlađenje (prijateljstva) altěration
hladni bife buffet
hladnjača congělateur
hladnjača entreprise
hladnjača glacier
hladnjak entrepôt
hladnjak frigidaire
hladnjak radiateur, m
hladno fraîchement
hladno glacialement
hladno indiffěremment
hladno sěchement, adv
hladno sěrieusement, adv
hladno (vrijeme) faire
hladno je froid, -e
hladno mi je froid, -e
hladno oružije blanc
hladno oružje arme
hladno, svježe piće! frais
hladnoća ariditě
hladnoća fraîcheur
hladnoća frigiditě
hladnoća froid, -e
hladnoća glace
hladnoća sěcheresse, f
hladnokrvan impassible
hladnokrvan pince-sans-rire, m
hladnokrvan igrač joueur, -euse
hladnokrvno flegme
hladnokrvnost flegme
hladnokrvnost sang-froid, m
hladovina ombrage, m
hladovina ombre, f
iako je još mlad encore
imati na skladištu croc
iver ne pada daleko od klade chasser
izgladiti arranger
izgladiti planer, vb
izgladiti rěparer, vb
izgladneo malnutri, a
izgladneti affamer, v
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: lad
- prevod za riječ: lad


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pad | rad | glad | nad | lud | la | gad | tad | kad | lak | jad | Had | lan | led | mlad | la | lac | lai | laid | lard | lav | sad | slad | hlad |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba