Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
á long terme, a dugoročan
abalourdir oglupaviti
abalourdir otupiti
abalourdir zaglupiti
abeillon roj
aggloměration gomila
aggloměration gomilanje
aggloměration nagomilavanje
aggloměration skupljanje
aiguillon mamuza
aiguillon podbadanje
aiguillon šiljak
aiguillon trn
aiguillon žaoka
aiguillonnement podbadanje
aiguillonnement podsticanje
aiguillonnement stimuliranje
allocation diječiji dodatak
allocation doznaka
allocation nagrada
allocation naknada
allocation novčana pomoć
allocation odobrenje (računa, kredita)
allocation odšteta
allocation plata
allocution govor
allocution nagovor
allocution pozdravni govor
allongě, e duguljst
allongě, e ispružen
allongě, e izdužen
allongě, e ležati pod
allongě, e produžen
allongě, e razvučen
allonger ispružiti
allonger ispružiti se
allonger istegnuti
allonger odrapiti
allonger ošamariti
allonger, v otegnuti
allonger plaćati
allonger ploviti
allonger popustiti
allonger požuriti
allonger produžiti
allonger produžiti se
allonger pružiti
allonger rzrijediti
allonger zadati udarac
allonger zatezati
allons brzo
allons glupost
allons hajde
allons jao meni
allons nije moguće
allons živo
allouable dopustiv
allouable dopušten
allouable odobren
allouer dopustiti
allouer dopustiti sebi
allouer isplatiti
allouer odobriti
aloi čista sadržina (zlata, srebra)
aloi čistina
aloi čisto zlato ili srebro
aloi kvalitet
aloi pravi
aloi valjan
aloi vrijednost
alors dakle
alors dok
alors dotada
alors dotle
alors iako
alors makar
alors onda
alors premda
alors tada
alors tadašnji
alourdir otežati
alourdir popstati trom
alourdir povećati
alourdir pretvoriti
alourdir težak
alourdir usporiti
alověole ćelija
alověole ćelija u saću
alověole oko
alověole otvor
alověole sklonište
alověole šupljina
analogie jednakost
analogie podudarnost
analogie sličnost
analogue analogan
analogue analogija
analogue jednak
analogue koji priliči njegovom uzrastu
analogue odgovarajući
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: lo
- prevod za riječ: lo

Naš jezik Francuski jezik
"(sa negacijom) malo guere
"loše izgovarati ""r""" parler gras, -se
"odjelo habillement
"prijestolonasl grand-prince
(blago)naklonost grâce
(fudbalska) lopta ballon
(loše/lijepo) odjeven foutu, -e
(malo) sidro grappin
(ministar) unutrašnjih poslova intěrieur, -e
(na losem) glasu famě, -e
(pileće) bijelo meso blanc
(plitka) čaša sa staklom coupe
(preći na) djelo fait
(prirodna) sklonost aptitude
(pristajati) odijelo aller
(sa negacijom) ne mnogo (vrlo) guere
(složen) veznik conjonctif, ive
(vrlo) rado grâce
(zlo)koban funeste
(zloupotreba) nadležnosti ingěrence
akademija za arheologiju i filologiju acaděmie des inscriptions et belles lettres
akustički izolovan ětanche
analogan analogue
analogija analogue
analogija concordance
analogija relation, f
antologija anthologie, f
antropologija anthropologie, f
apologija apologie
arheologija archěologie
arheološko ispitivanje fouille
astrolog mage, m
astrologija astrologie, f
astrološki astrologique
avion jednokrilac s krilom iznad trupa parasol, m
avionsko kormilo děrive
bakteriologija bactěriologique
balon ballon
balon bouteille
balon (boca) bombe
basnoslovno fabuleusement
baviti se ribolovom pěcher, vb
belilo blanc, m
besnilo rage, f
bez djelovanja inactif, -ive
bez okoloišanja but
bez razloga gratuit, -e
bez razloga gratuitement
bez razloga immotivě, -e
bez razloga injustement
beznadežnom položaju aboi
bezrazložan absurde
bezrazložan gratuit, -e
bezrazložan immotivě, -e
bezrazložan irraisonnable
bezrazložen děpourvu, e
bezrazložno injustement
bezuslovan obligatoire, f
bezuslovan sans
bezuslovno absolument
bezuslovno impěrativement
biće vrlo lijepo vrijeme (za ovo doba godine) doux
biiti sav u goloj vodi eau
bijelo vino ili svijetlo pivo blond, e
bijesnilo frěněsie
bijesnilo fureur
bilo pouls, m
bilo da etre
bilo je mnogo svijeta folle
bilo kako bilo, glavno je da avoir
bilo ko chacun, e
bilo koji indiffěrent, -e
bilo koji quelconque, a
bilo mi je dosadno bez vas ennuyer
bilo mu je krivo (žao) da... ennuyer
bilo nam je tijesno gener
biologija biologie
biološki biologique
biti dobre (loše) volje humeur
biti dušom i tijelom odan damně, e
biti naklonjen affectionner
biti naložen chauffer
biti oslobođen dužnosti děcharger
biti pretrpan poslom děborder
biti razlog motiver, vb
biti sklon favorable
biti sklon favoriser
biti sklon pencher, vb
biti slobodan prendre la
biti slobodan vaquer, vb
biti suviše slobodan prema prendre des-s avec
biti u poslovnoj vezi correspondance
biti vrlo oprezan carreau
biti vrlo važan etre d' importance
biti vrlo vješt jar
biti vrlo zadovoljan fam.boire du
biti vrlo zajedljiv emporter
bjelina između slova approche
blagonaklon běněvole
blagonaklonost bienveillance
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: lo
- prevod za riječ: lo


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| do | lom | lo | vo | to | lov | go | po | o | tlo | la | no | le | l? | loi | lot | zlo | ko | so | loj |


Sanovnik rječnik snova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba