Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
la (n)ju
la akuzativ jednine lične zamjenice ženskog roda
la davati ton (u društvu, razgovoru)
la je
la jedina određenog člana u ženskom rodu
la la
la aha
la daleko od toga
la dobro
la dole
la dolje
la dotle
la eto tako
la gore
la i te kako!
la iznad
la na taj način
la naprotiv
la no
la odande
la onde
la ostaviti nekoga na cijedilu
la otada
la otuda
la samim tim
la tada
la tako
la tamo
la tamo negdje
la tu
la tu smo
la u tome
la unutra
a avaler sa langue, v ućutati
á la bukvalno
á la čitajući
á la kod čitanja
á la fin nakraj
á la fois, adv ujedno
á la hâte, adv letimice
á la hâte, adv nagnati
á la- ěre lako
á la- ěre olako
á plat ventre, adv potrbuške
accablant, e dosadan
accablant, e mučan
accablant, e nesnosan
accablant, e optužujući
accablant, e težak
acclamation, f aklamacija
acclamation dizanjem ruku ili odobravanjem
acclamation jednoglasno
acclamation klicanje
acclamation odobravanje
acclamation povlađivanje
acclamation pristajanje
acclamer aplaudirati
acclamer jednoglasno izabrati
acclamer klicati
acclamer odobravati
acclamer povlađivati
accolade poljubac
accolade zagrljaj
accumulateur, m akumulator
accumulation, f akumulacija
adulateur, m udovica
aěroplane avion
affilage bušenje
affilage oštrenje
aider á la protumačiti
alaire krilni
alambiquer cijepidlačiti
alambiquer destilovati
alambiquer izvještačen stil
alanguir klonuti
alanguir malaksati
alanguir omlitaviti
alanguir oslabiti
alanguir umoriti
alanguissement klonulost
alanguissement muka
alanguissement težina
alarme nemir
alarme signal za uzbunu
alarme strah
alarme uzbuna
alarme užas
alarmer bojati se
alarmer plašiti
alarmer poplašiti
alarmer prestrašiti se
alarmer uzbuniti
alarmer uznemiriti
allaitet, v nadojiti
ambulant, e ambulantni
ambulant, e pokretan
ambulant, e putujući
ambulant, e putujući trgovac
ambulatoire nestalan
ambulatoire pokretni
amener á la mer, v porinuti
anglais, e engleski
anglais, e kidnuti
anglais, e na engleski način
anglais, e šmugnuti
angulaire ugaoni
angulaire uglast
annihilation poništenje
annihilation uništenje
annulaire kolutast
annulaire kružan struja
annulaire kružni
annulaire prstenast
annulation otkazivanje
annulation poništenje
annulation ukidanje
aplanir (is)planirati
aplanir (po)ravnati
aplanir nivelisati
aplanir ukloniti (prepreke)
aplatir ispraviti
aplatir izravnati
aplatir pasti
aplatir poniziti se
aplatir smrviti
aplatir splasnuti
aplatir spljoštiti
aplatir uništiti
appareillage aparatura
appareillage naprava
appareillage oprema
appareillage priključak
appareillage proteza
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: la
- prevod za riječ: la

Naš jezik Francuski jezik
la la
"""in flagranti""" flagrant, -e
"imati slabo zdravlje filer
"latinski prefiks sa značenjem ""ne""" in
"podmladjena šuma revenue
(blago)naklonost grâce
(is)planirati aplanir
(junačka) djela fait
(na dobrom) glasu famě, -e
(na losem) glasu famě, -e
(na)-dolazeći arrivant, e
(pomoćni glagol) imati avoir
(samo) polako beau < bel >, belle
(upurno) naglašavati, isticati appuyer
(zla) kob fatalitě
abarikada od stabla abattis
abnornalan aberrant, e
agregat za punjenje akumulatora groupe de charge
ajkula requin, m
ajkula squale, m
aklamacija acclamation, f
aktuelan actuel
akumulacija accumulation, f
akumulaciono jezero emmagasinage
akumulator accumulateur, m
akumulator accus, m
akumulator batterie, f
akumulatorska baterija batterie
alarmirati klaxonner
alasica belette
alat boutique
alat instrument
alat outil, m
alat soute, f
alat ustensile, m
alatka machine-outil, f
alatka outil, m
alatke outillage, m
alatna mašina machine-outil, f
ambalaža contenant, e
ambalaža emballage
ambalaža entoilage
ambalaža prěsentation, f
ambulantni ambulant, e
amoralan amoral
ampula ampoule
animalan animal, e
anlaser děmarreur
antisocijalan antisocial, e
apelacioni sud appel
aplatir spljoštiti, v
aplaudirati acclamer
aplauz applaudissement
aplauz chic
apotekarska labaratorija dispensaire
apstinencija (na izborima kod glasanja) abstention
arhipelag archipel
asimilacija assimilation
asocijalan farouche
asocijalan čovjek inadaptě, -e
asocijalan tip inadaptě, -e
atlas atlas
atmosfera oko planeta irradiation
audio- vizuelan audio- visuel
avion jednokrilac s krilom iznad trupa parasol, m
azbestno vlakno fibre
Azurna obala, Francuska rivijera azur
bagatela bagatelle
bakalar morue, f
bala balle
bala ballot, n
bala slame balle
balans balance
balans bilan
balans ěquilibre
balansiranje centrage
balast lest, m
balast (na čamcu) děrive
balav pituiteux, a
balavac blanc- bec
balavac morveux
banalan banal, e
banalan usagě, a
banalan usě, a
bandoglava butě, e
bandoglava obstině, e
bandoglavac cabochard, e
bariolage šarenilo, n
bela rada marguerite, f
bela rada pâquerette, f
belance blanc d´oeuf
belančevina albumine
berzanski špekulant boursier, ere
besplatan gracieux, -euse
besplatan gratuit, -e
besplatna gozba franche
besplatna ulaznica billet
besplatna ulaznica faveur
besplatna ulaznica gratis
besplatni gratis
besplatno gracieux, -euse
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: la
- prevod za riječ: la


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ta | la | pa | a | lak | na | sa | za | ka | da | ma | a | lan | ja | ha | lac | lad | lai | le | l? | lav | va | ya |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba