Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
affermage zakup
allumage miniranje
allumage paljenje
allumage paljenje dugih prednjih svjetala (a autu)
allumage puštanje u rad
allumage uključivanje
damage nabijanje
dommage gubitak
dommage kvar
dommage odšteta
dommage oštećenje
dommage povreda
dommage ratna šteta
dommage šteta
dommages (et) intěrets odšteta
emmagasinage akumulaciono jezero
emmagasinage čuvanje
emmagasinage gomilanje
emmagasinage skladištenje
endommager izazvati kvar
endommager oštetiti
endommager oštetiti se
ětre a l' image du marchě u odnosu na stanje tržišta
ětre dotě d'une image de marque biti posebno cijenjen
ětre endommagě ětre dětruit, v postradati
exercer la magie bajati
fermage, m kirija
fermage zakupnina
formage formiranje
formage oblikovanje
formage presovanje
fromage sir
fromage glacě vrsta sladoleda
fumage dimljenje (mesa na dimu)
fumage sušenje
grimage lickanje
grimage mazanje
hommage dati na poklon nekome nešto
hommage duboko poštovanje
hommage godišnjica
hommage iskazati nekome svoje duboko poštovanje
hommage izraziti priznanje
hommage odati počast
hommage pokornost
hommage reći istinu
hommage vjernost
image lik
image predstava
image slika
image snimak
image zamisao
imagě, -e metaforičan
imagě, -e pun slika
imagě, -e slikovit
image de marque imidž
imageur magnetna rezonanca
imageur skener za kompjuter
imaginable zamisliv
imaginaire imaginaran
imaginaire izmišljen
imaginaire nestvaran
imaginaire umišljen
imaginaire uobražen
imaginaire zamišljena slika
imaginaire zamišljena veličina
imaginaire collectif kolektivno zamišljanje
imaginaire collectif svijest
imaginatif, -ive maštovit
imaginatif, -ive stvaralački
imagination imaginacija
imagination izmišljotina
imagination mašta
imagině, -e izmišljen
imagině, -e zamišljen
imaginer izmisliti
imaginer misliti
imaginer pomisliti
imaginer predstaviti
imaginer pronaći
imaginer, v smisliti
imaginer umišljati
imaginer zamisliti
inimaginable neobičan
inimaginable nezamisliv
magasin, m blok memorije
magasin, m depo
magasin, m dućan
magasin, m kaseta
magasin, m komora
magasin, m magacin
magasin, m magazin
magasin, m ostava
magasin, f prodavnica
magasin, m skladište
magasin, m stovarište
magasin, m trgovina
magasinage, m čuvanje u skladištu
magasinage, m ležanje u magacinu
magasinage, m uskladištenje
magazine, m ilustrovani časopis
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mag
- prevod za riječ: mag

Naš jezik Francuski jezik
mag mage, m
imaginacija imagination
imaginaran imaginaire
ispomaganje entraide
izmaglica sfumato, f
izmaglica voile, m
ležanje u magacinu magasinage, m
magacin chantier
magacin děcharge
magacin entrepôt
magacin garage
magacin magasin, m
magacin remiser, vb
magacin rěservoir, m
magacin resserre, f
magacin soute, f
magacin za letinu silo, m
magarac âne
magarac bourriquet
magarac grison, -ne
magareći kašalj quinte, f
magazin magasin, m
magazin magazine, m
magična reč maitre-mot, m
magično magiquement, adv
magija charme
magija magie, f
magisrat municipalitě, f
magistarski de troisiěme cycle, m
magistrala collecteur
magistrala magistral, f
magla brouěe
magla brouillard
magla crasse
magla nuěe, fig
magla temps gras, -se
magla je pala brouillard
magliti se embrouiller
maglovit brumeux, euse
maglovit caligineux, euse
maglovit flou, -e
maglovit něbuleux, a
maglovit nuageux, a
maglovit vague, a
maglovito nuageusement, adv
maglovito vaguement, adv
maglovitost sfumato, f
magluština brouěe
magluština brouillard
magluština embrun
magnet aimant
magnetizam magnětisme, m
magnetna igla boussole
magnetna rezonanca imageur
magnezijum magněsium, m
međusobno pomaganje entraide
odmagliti champ
odmagliti escamper
odmagliti pratiquer une
odmagliti prendre, fig.
pasti sa konja na magarca devenir
pomagač complice
pomagač fauteur, -trice
pomagač suppôt, m
pomaganje assistance
pomaganje complicitě
pomaganje encouragement
pomaganje secours, m
pomagati conspirer
pomagati coopěrer
pomagati encourager
pomagati ěpauler
pomagati seconder, vb
pomagati secourir, vb
pomagati servir, vb
pomagati soutenir, vb
pomagati kod porođaja dělivrer
pomagati nekome ětrier
pomagati se entre-secourir
pomagati se međusobno ěpauler
pomagati ženi pri rađanju accoucher
potpomagati appuyer
prenemaganje affectation
prenemaganje façon
prenemaganje simagrěe, f
prenemagati se embarras
prenemagati se façon
prenemagati se genre
prenemagati se minauder, vb
prenemagati se se donner du genre
svemirska magla něbuleux, f
uzdrmana magnetna igla affoler
zamagliti aveugler
zamagliti embuer
zamagliti obnubiler, vb
zamagliti se suer, vb
zamagljen voilě, a
zapomaganje clameur
zapomaganje cri
zapomagati crier


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ma? | bag | mig | ma | mage | mai | maj | mal | mat | mah | nag | mak |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba