Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
mai, m maj
á deux mains, adv oberučke
amaigrir iscjediti
amaigrir ispostaviti
amaigrir ispostiti se
amaigrir omršaviti
amaigrir omršaviti nekoga
amaigrir tanjiti
amaigrir tesati
amaigrissement mršavljenje
amaigrissement mršavost
amaigrissement slabost
anomaile anomalija
anomaile nakaza
anomaile nepravilnost
anomaile odstupanje
appui-main oslonac
appui-main štap
aprěs-demain budućnost
aprěs-demain prekosutra
arriěre - main nadlanica
arriěre - main udarac okrenutom rukom
avant-main dlan
avant-main prvi u igri
avec les mains, adv oberučke
avoir la main- ěre imati laku, veštu ruku
bonne-main nagrada
bonne-main napojnica
bonne-main poklon
contremaître, esse poslovođa
contremaître, esse starješina
cousine germaine, -e sestrična
de main propre, adv svojeručno
demain budućnost
demain drugi put
demain o tome drugom prilikom
demain sutra
demain sutra je osam dana
demain sutrašnji
demain svakog časa
děsormais od danas
děsormais od sada
děsormais unaprijed
děsormais više ne može biti
difformaitě nakaznost
difformaitě rugoba
difformaitě tijelesna mana
domaine dobro
domaine, m domen
domaine domena
domaine državno dobro
domaine imanje
domaine interval
domaine područije
domaine raspon
domaine sfera
domaine vlasništvo
domaine zona
ěmail emajl
ěmail glazura
ěmail gleđ
ěmail sjaj
ěmail šarenilo
essuie-main(s) otirač
essuie-main(s) peškir
fils de maître talentovan kao i otac
frere germain rođeni brat
germain, -e bratanac
grammaire gramatika
homme de main izvršilac (zločina)
humain čovečan
humain, -e čovječan
humain, -e čovječanski
humain, -e čovječji
humain, -e čovjekoljubiv
humain, -e human
humain, -e ljudi
humain, -e ljudski
humaine čovečiji
humainement čovječno
humainement humano
humainement ljudski
humainement prema ljudskim mogućnostima
îlot de maisons blok kuća
inhumain, -e grozan
inhumain, -e nečovječan
inhumain, -e nečovjek
inhumain, -e nehuman
inhumain, -e neljudski
inhumain, -e nemilostiv
inhumain, -e surov
intěrimaire privremeni
intěrimaire provizoran
intěrimaire zamjenik
jamais igdje
jamais, adv ikad
jamais ikada
jamais ni za živu glavu
jamais, adv nikad
jamais nikada
jamais nikada (naročito s negacijom)
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mai
- prevod za riječ: mai


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ma? | mi | mali | ma | gai | lai | mag | maj | mail | main | mais | mal | mati | mari | mat | moi | mah | mak |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba