Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
acclamation, f aklamacija
acclamation dizanjem ruku ili odobravanjem
acclamation jednoglasno
acclamation klicanje
acclamation odobravanje
acclamation povlađivanje
acclamation pristajanje
affirmatif, ive odlučiti se za ili protiv
affirmatif, ive potvrdna rečenica
affirmatif, ive potvrdni
affirmatif, ive pozitivan
affirmatif, ive u slučaju pozitivnog odgovora
affirmation, m afirmacija
animation animacija
animation buđenje (ulice i sl)
animation oživljavanje
animation priredba
animation žestina
animation živahnost
approximatif, ive približan
au matin, adv ujutro
automatique automatski
automatique mehanički
automatique nesvjestan
climatisation, f klimatizacija
climatiseur klima-uređaj
confirmation dokazivanje
confirmation potvrda
conformation ispravljanje
conformation nakaznost
conformation sastav
conformation sklop
conformation tijelesna mana
consommation cjena materijala
consommation izvršenje
consommation konzumacija
consommation kraj
consommation, f porudžbina
consommation potrošnja
consommation račun (u kafani i sl.)
consommation roba široke potrošnje
consommation savršenstvo
consommation svrha
consommation troškovi
consommation uništavanje
de grand matin, -e rano ujutro
de matin, n praskozorje
děformation deformacija
děformation izobličenje
děformation mijenjanje oblika
děformation nakaza
des matieres premieres prerada sirovina
desquamation ljuštenje
dogmatiquer, a odsečan
dramatique, a dramatičan
estimation difinicija
estimation kalkulacija
estimation ocjena
estimation određivanje
estimation predračun
estimation procjena
estimation proračun
ětre matinal, v uraniti
exclamation, m poklič
exclamation poklik
exclamation usklik
exclamation uzvičnik
exclamation uzvik
formation formacija (vojna)
formation formiranje
formation oblikovanje
formation obuka
formation poredak
formation postanak
formation priprema
formation stvaranje
formation uređenje
formation vaspitanje
formation vojni sastav
hěmatique krvni
idiomatique dijalekatski
idiomatique idiomatski
inflammation bljesak
inflammation paljenje
inflammation plamen
inflammation upala
informatif, -ive informativan
informatif, -ive obaviještajni
information indikacija
information informacija
information istraga
information izviđanje
information izviještaj
information neslužbeno
information obaviještenje
information podaci
information poluslužbeno
information saopćenje
information saopštenje
information saslušanje svjedoka
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mati
- prevod za riječ: mati

Naš jezik Francuski jezik
mati maman, f
mati měre, f
"imati slabo zdravlje filer
(matematički) tačan exact, -e
(pomoćni glagol) imati avoir
dramatičan dramatique, a
dramatičan poignant, a
dramatično dramtiquement, adv
dramatizacija adaptation, f
dremati avioir sommeil, v
dremati commeiller, v
drmati sabouler, vb
drmati secouer, vb
drmati tirailler, vb
drmati trěmousser, vb
drmati se crouler
drmati se vaciller, vb
flegmatičnost flegme
gramatika grammaire
hramati boiter
hramati clopiner
imati compter
imati disposer
imati etre
imati etre investi de
imati jouir
imati obtenir, vb
imati plisser, vb
imati porter, vb
imati possěder, vb
imati receler, vb
imati (svoj) dom chez-soi
imati čast gant
imati cilj chercher
imati cilj fixer
imati čist dosije casier
imati čist glas avoir la voix
imati dara za bosse
imati dobar apetit fourchette
imati dobar deo loti,-e
imati dobra leđa botte
imati dobre noge jarret
imati dobro susjedstvo avoisiner
imati dogovor s nekim entrevoir
imati dosta content, e
imati dovde jusque
imati drskost crime
imati glavnu riječ u razgovoru děfrayer
imati grižnju svijest bourreler
imati groznicu fievre
imati iskustva connaître
imati izdatke děbourser
imati izvor provenir, vb
imati jak creux, euse
imati kijavicu cerceau
imati laku, veštu ruku avoir la main- ěre
imati lijep stas faire
imati lijepe zube dentě, e
imati mrenu na očima berlue
imati na skladištu croc
imati na umu aviser
imati na umu minuter, vb
imati na umu noter, vb
imati najbolju volju avoir la meilleure intention
imati namjeru entendre
imati nedostatak pěcher, vb
imati neku bolest affligě, e
imati nesigurno tlo pod nogama branler
imati njuh odorer, vb
imati obaveze prema demeure
imati običaj coutume
imati običaj coutumier, ere
imati obzira měnager, vb
imati obzira respecter, vb
imati oko 50 godina dans
imati osjećanje prema attention
imati para cela
imati posebnu aromu bouteille
imati posla faire
imati pravo acces
imati prečih briga fouetter
imati priviđenja hallucination
imati prvenstvo corde
imati prvenstvo prědominer, vb
imati prvenstvo primer, vb
imati pundravce bougeotte
imati pune džepove novca gousset
imati puno povjerenje u nekoga investir q. de sa confiance
imati punu kuću svega bauge
imati razloge fondě, -e
imati sitnu zaradu rabioter, vb
imati sljedbenika ěcole
imati slobodan ulaz entrěe
imati slobodu pouvoir, vb
imati sreće chance
imati stare račune arriěrě, e
imati suprotan vijetar debout
imati temeljno znanje fond
imati temperaturu fievre
imati tik tiquer, vb
imati u glavi brouillard
imati u izobilju nager, vb
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mati
- prevod za riječ: mati


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| dati | imati | mali | mai | mari | mat | mate | matin |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba