Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
mer, f more
mer, f talasanje
mer, f talasi
abîmer bacati u ponor
abîmer oboriti
abîmer ozljediti
abîmer pokvariti
abîmer potopiti
abîmer pretjerati
abîmer razoriti
abîmer srušiti se
abîmer sunovratiti
abîmer survati se
abîmer uništiti
abîmer zaroniti
acclamer aplaudirati
acclamer jednoglasno izabrati
acclamer klicati
acclamer odobravati
acclamer povlađivati
accoutumer naučiti
accoutumer naučiti se
accoutumer naviknuti
accoutumer naviknuti se
accoutumer priučiti se
accoutumer priviknuti
affamer, v izgladneti
affermer dati ili uzeti pod zakup
affermer iznajmiti
affirmer iskazati
affirmer izjaviti
affirmer obistiniti se
affirmer potvrditi
affirmer potvrditi se
affirmer potvrđivati
affirmer tvrditi
affirmer, v uveravati
affirmer uvjeravati
aggloměration gomila
aggloměration gomilanje
aggloměration nagomilavanje
aggloměration skupljanje
aimer ljubiti
aimer ljubljeni
aimer paziti na sebe
aimer rado čitati
aimer rado imati
aimer rado nešto učiniti
aimer učiniti da neko nešto zavoli
aimer umiljiti se kome
aimer više voljeti
aimer voljeti
aimer voljeti sebe
alarmer bojati se
alarmer plašiti
alarmer poplašiti
alarmer prestrašiti se
alarmer uzbuniti
alarmer uznemiriti
allumer izazvati
allumer paliti
allumer, v potpaliti
allumer požuri
allumer, v pripaliti
allumer raspaliti
allumer raspiriti
allumer razdražen
allumer razdražiti
allumer uključiti svijetlo
allumer upaliti
allumer zapaliti
amalgamer družiti
amalgamer miješati
amalgamer primješati
amalgamer spajati
amener á la mer, v porinuti
amer, ere bol
amer, ere gorak
amer, ere gorčina
amer, ere tužan
amer, ere zajedljiv
amer, ere žalostan
amer, ere žuč
amerement bolno
amerement gorko
amerement tužno
aměricain američki
Aměricain Amerikanac
aměricanisation, f amerikanizacija
aměricaniser amerikanizirati
Aměrique, f Amerika
amertume, n čemer
animer nadzirati
animer, v obodriti
animer oduševiti
animer oživiti
animer poticati
animer raspaliti
animer raspaliti se
animer upravljati
animer voditi
animer zabavljati
armer naoružati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mer
- prevod za riječ: mer

Naš jezik Francuski jezik
američki aměricain
Amerika Aměrique, f
Amerikanac Aměricain
amerikanizacija aměricanisation, f
amerikanizirati aměricaniser
čemer amertume, n
cimer camarade
cimer enseigne
dati meru moděrer, vb
dobronameran bien intentionně, a
dubinomer sonde, f
dvokrake merdevine escalier
izmeriti mesurer, vb
izmeriti peser, vb
izmerljiv mensurable, a
jedinica mere protoka module, m
kamerman opěrateur, m
licemer capon, ne
licemer papelard, m
licemer sournois, m
licemer tartuffe, m
licemeran papelard, m
licemerka nitouche, f
licjemer bonhomme
licjemer chattemite
licjemeran comědien, ne
licjemerno běatement
licjemerstvo cagoterie
mera mesurage, m
mera mesure, f
mera mětre, m
mera moděration, f
mera module, m
mera pige, f
merač mesureur,-euse, m
merdevine ěchelle
merdevine od užeta ěchelle
mere sigurnosti sauvegarde, f
merenje la main, m
merenje mensuration, f
merenje mesurage, m
merenje dubine sondage, m
merenje dužine mětrage, m
merenje metrom mětrage, m
meridijan měridien, m
meridijanski měridien, a
merilo mesureur,-euse, m
merilo module, m
merilo standard, m
meriti mesurer, vb
meriti peser, vb
meriti piger, vb
meriti libelom niveler, vb
meriv mesurable, a
merljiv ponděrable, a
merljive težine ponděrable, a
mermer marbre, m
merna letva rěgle, f
merna motka mire, f
merna traka ruban, m
merni aparat mesureur,-euse, m
merni pribor mesureur,-euse, m
merodavan compětent, a
meru rěduire, vb
namera pensěe, f
namera prěměditation, f
namera vouloir, vb
nameran volontaire, a
nameran voulu, a
nameravati penser, vb
nameravati prětendre, vb
nameriti se trouver á qui parler, v
namerno sciemment, adv
neizmeran vaste, a
neravnomeran iněgal, a
nesrazmeran disproportionně, a
neumeren immoděrě, a
neumeren intempěrant, a
numerisanje numěrotage, m
numerisati coter
odmereno posěment, adv
odmeriti mesurer, vb
odmeriti peser, vb
penjanje po merdevinama escalade
pomeranje děcalage, m
pomeranje děplacement, m
pomeranje děrangement, m
pomeriti pousser, vb
ponovo izmeriti recorder, vb
prečaga (na merdevinama) ěchelon
preko mere uslužan obsěquieux, a
prekomeran outre, a
prekomerna debljina rěplětion, f
prekomerna težina surpoida, m
prekoračiti meru outrer, vb
premeravanje la main, m
primer leçon, fig.
primer rěgle, f
primerak moděle, m
primerak spěcimen, m
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mer
- prevod za riječ: mer


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| amer | mir | jer | cer | mek | me? | fer | meh | mur | me | mera | med | muer | meru | smer | ter | ver |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba