Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
me lična zamenica ,me, mi
a caramel, m karamel
á long terme, a dugoročan
a proximitě immědiate u nepostednoj blizini
abaissement obaranje
abaissement opadanje
abaissement pad
abaissement padanje
abaissement poniženje
abaissement smanjenje
abaissement spuštanje
abandonnement napuštanje
abandonnement pustoš
abandonnement zapuštenost
abattement iznemoglost
abattement klonulost
abattement malodušnost
abattement olakšica
abattement popust
abattement slabost
abattement sniženje
abattement umor
abattre totalement, v zbrisati
abětissement, f otupelost
abetissement glupost
abetissement tupost
abetissement zaglupljivanje
abíme, m ambis
abîmě, e oštećen
abîmě, e udešen
abîmě, e uništen
abîmě, e upropašten
abîmer bacati u ponor
abîmer oboriti
abîmer ozljediti
abîmer pokvariti
abîmer potopiti
abîmer pretjerati
abîmer razoriti
abîmer srušiti se
abîmer sunovratiti
abîmer survati se
abîmer uništiti
abîmer zaroniti
abjectement gnusno
abjectement nisko
abolissement poništenje
abolissement ukidanje
abominablement grozno
abominablement odvratno
abominablement ružno
abonnement pretplata
abonnement pretplatna karta
aboutement nastavak
aboutement podmetač
aboutement spoj
aboutissement biti lpgična posljedica
aboutissement cilj
aboutissement ishod
aboutissement kraj rezultata
aboutissement posljedica
aboutissement vrhunac
abruptement naglo
abruptement strmo
abrutissement glupost
abrutissement, m otupelost
abrutissement surovost
abrutissement tupost
abrutissement zaglupljenje
absolument apsolutno
absolument bezuslovno
absolument neograničeno
absolument nezavisno
absolument sasvim savršeno
absolument uopšteno govoreći
absolutisme, m apsolutizam
abstentionnisme, m apstiniranje
absurdement apsurdno
absurdement besmisleno
absurdement ludo
abusivement pogrešno
abusivement prekomjerno
abusivement pretjerano
accablement iznemoglost
accablement umro
accidentellement nesrećnim slučajem
accidentellement slučajno
acclamer aplaudirati
acclamer jednoglasno izabrati
acclamer klicati
acclamer odobravati
acclamer povlađivati
accommodement kompromis
accommodement nagodba
accommodement nagoditi se
accommodement poravnanje
accommodement sporazum
accommodement sporazumjeti se
accompagnement pratnja
accortement gipko
accortement hitro
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: me
- prevod za riječ: me

Naš jezik Francuski jezik
"namestiti reprendre
(dijametralno) suprotno (mišljenje i sl.) conter-pied
(metalna) piljevina farine
(pileće) bijelo meso blanc
akamenčić caillou
akuzativ jednine lične zamenice muškog roda le pěre
alimentacija pension, f
ameba amibe
američki aměricain
Amerika Aměrique, f
Amerikanac Aměricain
amerikanizacija aměricanisation, f
amerikanizirati aměricaniser
ar (100 kvadratnih metara) are
aritmetički uredjaj opěrateur, m
atečment annexe
automehaničar motoriste, m
bacač kamena bricole
bacanje kamena s ramena jet
bala slame balle
barmen barman, m
barometar baromětre, m
barometarski baromětrique
baš me briga! ficher
beskičmenjak arlequin
beskičmenjak invertěbrě, -e
bez ijednog metka amorce
bez određene oznake za vrjeme ěpoque
bez pripreme au pied
bez pripreme impromptu
bez testamenta intestat
bezimen anonyme
bezimen innomině, -e
bezimeni anonyme
bezmesni maigre, a
biće vrlo lijepo vrijeme (za ovo doba godine) doux
bijelina između riječi espace
biti predmet razgovora děfrayer
biti predmet razgovora entretien
biti u isto vrijeme na dva mjesta four
bitumen bitume
bitumen goudron
biznismeni gens d affaires
bjelina između slova approche
blagovremeno á propos, adv
blagovremeno á temps, adv
blok memorije magasin, m
bogme parableu
boli me ruka endolori, e
bolna uspomena cuisant, e
brašno od mekinja recoupe, f
breme boulet
breme faix
breme fardeau
bronzana statua ili medalja bronze
brušenje kamena ripage, m
brusni kamen meule, f
bruto promet chiffre
brzinometar loch, m
brzinometar moulinet, m
buduće vrijeme futur, -e
buktinja (blamena) flamme
calme spokojstvo, n
cement ciment
čemer amertume, n
čemu dugujem čast da ste me posjetili avantage
charme šarm, m
chuchotement šapat, m
cimer camarade
cimer enseigne
cimet cannellle
cimet cinname
čovijek iz starijih vremena ancien, ne
ćumez taudis, m
dabome certainement
današnje vrijeme "aujourd""hui"
daragi kamen bijou
dati ime baptiser
dati ime nommer, vb
dati meru moděrer, vb
dati na poklon nekome nešto hommage
dati se onome ko da više enchere
debelo (meso) gras, -se
dežmekast trapu, a
dimenzija dimension
dimljenje (mesa na dimu) fumage
dobiti osvojiti zlatnu medalju couvrir
dobra stara vremena antan
dobronameran bien intentionně, a
doći na mesto supplěance, f
dođite kod mene chez
dokument acte
dokument charte
dokument instrument
dokument piěçe, f
dokumenta lettre, f
dokumentacija documentation, f
dokumentaran documentaire, a
dokumentovati ětayer
dokumentovati prěsenter, vb
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: me
- prevod za riječ: me


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| me | mi | ime | ne | ma | de | m | mek | je | me? | te | -e | meh | le | mer | mie | med | mue | se |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba