Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
abandonnement napuštanje
abandonnement pustoš
abandonnement zapuštenost
abonnement pretplata
abonnement pretplatna karta
accompagnement pratnja
acharnement pomama
acharnement strastvenost
acharnement ustrajnost
acheminement dostava
acheminement dovod
acheminement dovoženje
acheminement napredovanje
acheminement odvod
acheminement pokazivanje smijera
acheminement prevoz
acheminement put
acheminement putovanje
acheminement slanje
actionnement, m aktiviranje
aiguillonnement podbadanje
aiguillonnement podsticanje
aiguillonnement stimuliranje
alignement crta
alignement izjednačavanje
alignement kurs sletanja
alignement niz
alignement pravac
alignement pruga
alignement ravnanje
alignement red
alignement stavljanje u red
alignement svrstavanje
alignement trasa
alignement trasiranje
alignement uređivanje
anciennement davno
anciennement nekada
anciennement u staro doba
aněmie anemija
aněmie malokrvnost
aněmique, a malokrvan
aněmone, f sasa
antigouvernemental, e neprijatelj (protivnik) vlade
antigouvernemental, e opozicioni
antigouvernemental, e protiv vlade
assaisonnement začin
assaisonnement zaslađivanje
aucunement nikako
avenement dolazak(na vlast)
avenement stupanje (na vlast)
běnignement blago
běnignement dobroćudan
bonnement iskreno
bonnement jednostavno
bonnement prostodušno
bouffonnement lakrdijaš
bouffonnement šaljivo
certainement dabome
certainement, adv dakako
certainement garantovano
certainement naravno
certainement pouzdano
certainement sigurno
certainement svakako
cheminement budući ekonomski razvoj
cheminement pomak
cheminement premještanje
cheminement put
cheminement putovanje
ciněma bioskop
cloissonement namještanje prgrade
cloissonement pdijela na dijelove
cloissonement pregarade (montaže)
cloissonement pregrada
cloissonement saobraćajnica
cognement lupa
cognement lupanje
cognement udaranje
communěment obično
communěment uopšteno
contournement obilazak
contournement prečica
contournement zaobilazni put
cornemuse bačva
cornemuse gajde
cornemuse trbuh
cornemuse želudac
de renseignement, m obaveštajni
děterminěment odlučno
dětournement okretanje
dětournement otklon
dětournement otmica
dětournement promijena pravca
dětournement pronevjera
dětournement skretanje
dětournement utaja
dětournement zloupotreba vlasti
discernement raspoznavanje
discernement rasuđivanje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: nem
- prevod za riječ: nem

Naš jezik Francuski jezik
nem muet, a
(nema) mnogo bězef
anemičan exsangue
anemija aněmie
čega nema manquant,-e, a
dugo ga nema demeurer
gluvonem sourd-muet, a
izjaviti da bolesniku nema spasa condamně, e
iznemoći ěpuiser
iznemoći succomber, vb
iznemoći od dranja ěgueuler
iznemogao abattu, e
iznemogao caduc, uque
iznemogao cassě, e
iznemogao děcrěpit, e
iznemogao flanc
iznemogao groggy
iznemogao invalide
iznemogao langoureux,-euse, a
iznemogao mourant
iznemogao rendu, a
iznemoglost abattement
iznemoglost accablement
iznemoglost aněantissement
iznemoglost courbature
iznemoglost ěreintement
iznemoglost inanition
iznemoglost langueur, f
koji se prenemaže façonnier, -ere
kome nema cene nonpareil, a
kome nema kraja interminable
na milost (nemilost) discrětion
nem kao riba carpe
nema ça
nema druge choisir
nema mnogo novca guere
nema ni žive duše chat
nema pogadjanja cěst á prendre ou á
nema šta da se dobije frire
nema šta da se jede frire
nema sumnje doute
nema tu ništa fric
nema veze empecher
nema više finir
nemalo presque, adv
neman monstre, m
nemar incurie
nemar indiffěrence
nemar indolence
nemar insouciance
nemar laisser-aller, m
nemar něgligě, m
nemaran insoucieux, -euse
nemaran něgligě, a
nemaran prěvaricateur, a
nemarno mollement, adv
nemarno nonchalamment, adv
nemarno raditi besogne
nemarnost baraterie
nemaština gene
nemati bomber
nemati děnuě, e
nemati děpourvu, e
nemati manquer, vb
nemati dovoljno znanja manquer de fonds
nemati iluzije ne pas nourrir d' illusion
nemati ni kraja ni svršetka fond
nemati novca court, e
nemati poverenja měnifer, vb
nemati pristup acces
nemati sreće jouer
nemilice impitoyablement
nemilo impitoyablement
nemilosrdan impitoyable
nemilosrdan maupiteux,-euse, a
nemilosrdno durement
nemilost disgrâce
nemilostiv inhumain, -e
neminovan immanquable
neminovan indispensable
neminovan iněvitable
neminovan sur, a
neminovnost fatalitě
neminovnost iněvitabilitě
nemio mal-aimě, a
nemio malheureux,-euse, a
nemio pěnible, a
nemir alarme
nemir bruit
nemir fievre
nemir inquiětude
nemir jalousie
nemir mouvement, m
nemir perturbation, f
nemir trouble, m
nemir turbulence, f
nemiran inquiet, -ětě
nemiran mouvementě, a
nemiran mutin, a
nemiran remuant, a
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: nem
- prevod za riječ: nem


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sem | lem | nema | ne | nemo | net | nez | nom | num |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba