Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
ne, adv pas
ne, a rodjen
a une heure ~ e, -e u zao čas
abandonně, e napušteno biće
abandonně, e nevaljalac
abandonně, e razvratnik
abandonnement napuštanje
abandonnement pustoš
abandonnement zapuštenost
abandonner klonuti
abandonner na sreću
abandonner napustiti
abandonner odrći se
abandonner odustati
abandonner ostaviti
abandonner povjeriti se
abandonner predati se
abandonner prepustiti
abandonner prepustiti se
abandonner ustupiti
abandonner zanemariti
abandonner zanemariti se
abandonner zapustiti
abattenent, f dotučenost
abněgation, m samopregor
abominer gade mi se
abominer gnušati se
abominer mrzjeti
abonně, e abonent
abonně, e konzument
abonně, e korisnik
abonně, e potrošač
abonně, e pretplatnik
abonnement pretplata
abonnement pretplatna karta
aborigene domaći
aborigene domorodački
aborigene starosjedioci
aborigene straosjedilački
aborner omeđivati
aborner razgraničiti
abstinence, f apstinencija
abstinence dijeta
abstinence post
abstinence postiti
abstinence postni dan
abstinence uzdržavanje (od jela, pića i sl.)
abstinent apstinent
accompagnement pratnja
accompagner, v dopratiti
accompagner garnirati
accompagner ići uz
accompagner pratiti
accompagner pratiti ( instrumentom )
accompagner pristajati
accompagner sprovoditi
accompagner voditi
acharnement pomama
acharnement strastvenost
acharnement ustrajnost
acharner progoniti
acharner razbijesniti
acharner razdražiti
acharner razljutiti
acharner suzbijati
acheminement dostava
acheminement dovod
acheminement dovoženje
acheminement napredovanje
acheminement odvod
acheminement pokazivanje smijera
acheminement prevoz
acheminement put
acheminement putovanje
acheminement slanje
acheminer dovoditi
acheminer klasirati
acheminer otpremiti
acheminer prenositi (struju potrošaču)
acheminer svrstavati
acheminer uputiti
acheminer uputiti se
acoquiner kvariti
acoquiner odati se (strastveno)
acoquiner privlačiti
acoquiner stravstveno vezati
acoquiner zavesti
actionnement, m aktiviranje
actionner aktivirati
actionner na benzinski pogon
actionner pobuditi
actionner prijaviti
actionner sudski progoniti
actionner tužiti
acumině, e šiljast
additionnel dodavati
additionnel sabirati
additionner, v sračunati
adonně, e odan
adonně, e predan
aěrienne avionski
aěrienne električni vod
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ne
- prevod za riječ: ne

Naš jezik Francuski jezik
ne da
ne nenni, adv
ne non, adv
ne pas, adv
"(sa negacijom) malo guere
"latinski prefiks sa značenjem ""ne""" in
"nepovrediv inviolable
"nevjeran incedule
"nevjernik incedule
(bez negacije) mnogo guere
(brodski) dnevnik journal
(fonetski) izgovor figurě, -e
(iznenadni) napad algarade
(ne) biti prvi ětrenne
(nema) mnogo bězef
(pravedna/nepravedna) osuda jugě, -e
(radni) dnevnik journal
(s konjuktivom) da, da bi, neka bi, kako bi afin que
(sa negacijom) ne mnogo (vrlo) guere
(školski) dnevnik journal
(to mi (ne)) odgovara fait
(zobene) pahuljice flocon
...znači s jedne strane...,a s druge(...) autant
abonent abonně, e
ako ne autrement
ako ti ne treba berniquet
akuzativ jednine lične zamenice muškog roda le pěre
akuzativ jednine lične zamjenice ženskog roda la
ali nepravilno lice chiffonně, e
ali.no,nego mais
amanet děpôt
amnestija amnistie
anegdota anecdote
anegdota fabulette
anegdota historiette
aneks annexe
anemičan exsangue
anemija aněmie
anestezija anesthěsie, f
anestezirati analgěsier
anestezirati anesthěsire
apstinencija abstinence, f
apstinencija (na izborima kod glasanja) abstention
apstinent abstinent
atmosfera oko planeta irradiation
babine couche
bajonet couteau
batine bal
batine bastonnade
batine fouet
batine jus
batine volěe, f
baviti se nečim prěsider, vb
besneti rager, vb
bez domovine apatride
bez ijedne pare děbourser
bez ijedne riječi broncher
bez mane děfaut
bez mane irrěprěhensible
bez mane sain, a
bez određene oznake za vrjeme ěpoque
biće vrlo lijepo vrijeme (za ovo doba godine) doux
bijelančevine albumine
biti kivan na nekoga garder
biti na spisku nestalih disparu, e
biti neiskren gauchir
biti neodlučan barguigner
biti neodlučan hěsiter
biti neodređen flou, -e
biti nepovijerljiv děfier
biti nepristrasan balance
biti nepristrasan ěgal, e
biti nesavjestan prěvariquer, vb
biti nesavršen děsirer
biti nesiguran u hodu tituber, vb
biti nestašan lutiner, vb
biti nestrpljiv impatienter
biti neumoljilv fer
biti neznačajan caractere
biti pred nekim avant
biti razveden od žene avec
biti siguran što se tiče nečeg fixer
biti snekim u vezi avoir des
biti srodne naravi sympathiser, vb
biti u nečijoj službi gage
biti u neprijateljstvu sa couteau
biti u neprilici chou
biti u neprilici drap
biti u neprilici lac
biti veoma nestrpljiv crisper
blatne kupke bain
boja masline olive, f
boje masline olive, a
boles nastala zbog loše ishrane carence
bolesnik od neuroze něvrosě, m
borbene mogućnosti dispositif
borbene vježbe entraînement
bračno nevjerstvo adulterě
brazgotine balafre, f
brazgotine cicatrice, f
brodski dnevnik carnet
brzo nešto sakriti escamoter
čega nema manquant,-e, a
cev osovine mosta trompette, f
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ne
- prevod za riječ: ne


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ne | ni | na | de | je | te | ene | -e | no | le | me | nem | n? | net | nez | nu | nue | se | une |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba