Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
accommodage namještanje
accommodage priređivanje
accommodage spremanje ( harane )
codage kodiranje
codage šifriranje
corrodant, e korozivan
corrodant, e korozivno sredstvo
corrodant, e nagrizajući
godage bora
godage nabor
modalitě, f okolnost
nodal, a čvorni
rodage, m brušenje
rodage, m glačanje
rodage, m isprobavanje
rodage, m okretanje burgije
rodage, m proba
rodage, m probni rad
rodage, m test vožnja

Naš jezik Francuski jezik
oda ode, f
(ugodan) miris fragnance
akuzativ jednine lične zamenice muškog roda le pěre
akuzativ jednine lične zamjenice ženskog roda la
bez boda capot
bez dodataka pur, a
bez gospodara ěpave
bez povoda gratuit, -e
bezvodan arěique
bezvodan aride
biti dušom i tijelom odan damně, e
biti na prodaju bouquet
biti odan attache
biti slijepo odan děvotion
biti slobodan prendre la
biti slobodan vaquer, vb
biti strastveno odan enrager
biti suviše slobodan prema prendre des-s avec
biti zgodan za obradu oběir, vb
blagodaran reconnaissant, a
blagodarnost gratitude, f
blagodarnost rconnaissance, f
bodar alerte
brodar armateur
brodar batelier, ere
brodar nautonier, m
brodar navigateur, m
brodar passeur, m
brodarski nautique, a
brodarski navigateur, a
brodarstvo marine, f
brodarstvo navigation, f
celishodan convenable, a
celishodan opportun, a
čioda ěpingle
čovjek pogodan da (za) homme idoine pour
dan hoda campement
dan hoda journěe
dan hoda marche, f
dati podatke renseigner, vb
dati povoda donner
davanje dodataka indemnisation
diječiji dodatak allocation
direktor prodaje gestionnaire de commande
dno broda sentine, f
dodaci accessoire
dodaizam dada
dodan accru, e
dodan annexe
dodan intercalaire
dodat intercalaire
dodatak adjuvant, e
dodatak annexe
dodatak appendice
dodatak appoint
dodatak augment
dodatak chicane
dodatak complěment
dodatak crěment
dodatak drogue
dodatak embouchure
dodatak fruit
dodatak interpolation
dodatak plaque, f
dodatak rajout, m
dodatak retour, m
dodatak suffixe, m
dodatak supplěment, m
dodatak ugovora avenant, e
dodati accru, e
dodati adjoindre
dodati ajouter
dodati intercaler
dodati joindre
dodati mettre, vb
dodati prěciser, vb
dodati rappareiller, vb
dodati supplěer, vb
dodati surajouter, vb
dodati tačku pointer, vb
dodati tečnost mouiller, vb
dodati zemlju terrer, vb
dodatni ampliatif, ive
dodatni annexe
dodatni appoint
dodatni supplěmentaire, a
dodatni prihodi casuel, le
dodavanje interpolation
dodavanje rajout, m
dodavanje supplěment, m
dodavati additionnel
dodavati ajouter
dohodak běněfice
dohodak gain
dohodak journěe
dohodak mense, f
dohodak recette, f
dohodak rendement, m
dohodak rente, f
dohodak revenu, a
domorodac natif, m
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: oda
- prevod za riječ: oda


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| odan | onda | od | osa | roda | da | voda | ona | moda | ada | oba | ode | soda | odar |


Rječnik bosanskog jezika

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba