Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
da da
da jest
da ne
da rečca za pojačanje uz i
á oreilles pendantes, a klempav
aběcědaire bukvar
aběcědaire početnički
abondance bilje
abondance bogatstvo
abondance govoriti bez pripreme
abondance govoriti lako
abondance izobilje
abondance puno povjerenja
abondance rječito
abondant, e bogat
abondant, e bogat rječnik
abondant, e obilan
abondant, e ostatak
abondant, e plodan
abondant, e prepun
abondant veliki proizvođač vina
abordable povoljan
abordable prihvatljiv
abordable prihvatljiva cijena
abordable pristupačan
accommodage namještanje
accommodage priređivanje
accommodage spremanje ( harane )
adage mudra izreka
adage poslovica
adage uzrečica
adaptation, f adaptacija
adaptation, f dramatizacija
adaptation preuređenje
adaptation prilagođavanje
adaptation udešavanje
adapter adaptirati
adapter naviknuti se
adapter preinačiti
adapter preurediti
adapter prilagoditi
adapter prilagoditi se
adapter prirediti
adapter staviti
adapter udesiti
ambasada" f
amendable kažnjiv
amendable popravljiv
amygdales, m krajnici
ascendance dizanje
ascendance izlazak (zvijezde)
ascendance uspon
ascendance uticaj
ascendance uzlaz
ascendant, e preci
ascendant, e u porastu
ascendant, e uzlazna struja
ascendant, e uzlazni
ascendant, e vlast
ascendant, e zvijezda
asmendant, m predak
attendant dok ne
attendant međutim
au-dedans u
au-dedans unutra
audace drskost
audace hrabrost
audace smjelo
audace smjelost
audacieusement drsko
audacieusement hrabro
audacieux, a smeo
autodidacte, m samouk
autoguidage automatsko upravljanje
autoguidage navođenje
autoguidage samonavođenje
badaud, e blesav
badaud, e danguba
badaud, e šmokljan
bandage automobilska guma
bandage bandaža
bandage guma
bandage kaiš
bandage obloga
bandage obruč
bandage omotač
bandage previjanje
bandage točak
bandage zavoj
bardane čičak
bedaine, f mešina
bedaine trbuh
bedaine trbušina
blindage blindiranje
blindage bunker
blindage košuljica
blindage metalni sloj
blindage oklop
blindage sklonište
bravada iz inata
bravada izazivanje
bravada prkos
bravada za inat
bredi-breda naglo
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: da
- prevod za riječ: da

Naš jezik Francuski jezik
da da
da fait
da ji
da oui, adv
da que
da so
"ambasada ambassade
(bolesnički, jadan) krevet grabat
(dati/uzeti) pod zakup ferme
(električni) prekidač interrupteur, -trice
(izgubiti) predajom forfait
(najveći) u (h)istroiji ikada histoire
(pravedna/nepravedna) osuda jugě, -e
(s konjuktivom) da, da bi, neka bi, kako bi afin que
(u)daviti se goutte
(udarac) bičem fouet
(ugodan) miris fragnance
(za) daviti ětrangler
(za) daviti se ětrangler
a to zbog toga, a to zato (da) afin de
abarikada od stabla abattis
ada ile, f
adaptacija adaptation, f
adaptirati adapter
akuzativ jednine lične zamenice muškog roda le pěre
akuzativ jednine lične zamjenice ženskog roda la
ambasada ambassade
amlituda amplitude
apsurdan absurde
autostrada grand-route
avangarda avant-garde
aždaja basilic
aždaja dragon, ne
badava gratis
bakarna posuda cuivre
bakljada procession aux flambeaux
baktercidan antibiotique
baldahin dais
banda bande
bandaža bandage
barikada bariccade
barikada barrage
baš sada frais
bažadariti compasser
baždarenje marquage, m
baždariti ěchantillonner
baždariti estampiller
baždariti jauger
beda misěre, f
beda mouise, f
beda pěnurie, f
beda plaie, fig
bedak gogo
bedan larmoyant,-e, a
bedan marmiteux,-euse, a
bedan mesquin, a
bedan misěrable, a
bedan misěreux,-euse, a
bedan něcessiteux, a
bedan pauvre, a
bedan piteux, a
bedan pitoyable, a
bela rada marguerite, f
bela rada pâquerette, f
besada discours, n
beseda oraison, f
besjeda discours
besplatno izdanje gratis
bestidan impudent, -e
bestidan obscěne, a
bez boda capot
bez daha haleine
bez daljeg autre
bez dodataka pur, a
bez gospodara ěpave
bez napada inattaquě, -e
bez opravdanja injustifiable
bez povoda gratuit, -e
bez predaha arrache - pied
bez prekida arrache - pied
bez prekida haleine
bez prekida ininterrompu, -e
bez rada anarchiquement
bez rada billebaude
bez rada chômě, e
bez rada inactif, -ive
bez reda brelique-breloque
bez reda pěle-měle, adv
bezbedan assurě
bezbedan sur
bezbedan sans danger
bezdan engouffrer
bezdan excavation
bezdan gouffre
bezvodan arěique
bezvodan aride
bezvredan chětif, ive
bijeda besion
bijeda děnuement
bijeda dětresse
bijedan besogneux, euse
bijedan fichu, -e
bijedan gueux, -euse
bilo da etre
bilo kako bilo, glavno je da avoir
bilo mu je krivo (žao) da... ennuyer
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: da
- prevod za riječ: da


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| dar | do | dan | ta | pa | dah | a | na | sa | za | ka | dva | ma | de | a | ja | ha | ada | la | oda | va | ya |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba