Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
agronome, m agronom
agronomie poljoprivreda
agronomie privreda
agronomie ratarstvo
astronome, n astronom
astronomie, f astronomija
astronomique astronomski
autonome autonoman
autonome samoupravni
autonomie, f samouprava
chronologique hronološki
chronologique vremenski
děshonorer obeščastiti
děshonorer osramotiti
děshonorer osramotiti se
děshonorer pokvariti
děshonorer zavesti
ěconomat, m ekonomat
ěconome, m ekonom
ěconomie ekonomičnost
ěconomie ekonomija
ěconomie ekonomika
ěconomie privreda
ěconomie raspored
ěconomie štednja
ěconomie uštedjeti
ěconomie vodoprivreda
habitacle insonorisě gluha soba
honorable častan
honorable dostojan
honorable poštovan
honorable pristojan
honoraire honorar
honoraire honorarni
honoraire nagrada
honoraire počasni
honorer cijeniti
honorer činiti čast
honorer izdati fiktivnu fakturu
honorer platiti
honorer poštovati
honorer smatrati nešto za čast
honorer ukazati čast
honorer uvažavati
honorifique častan
honorifique počasni
iconographie slikovni prilozi (u knjizi)
iconographie zbirka slika i statua
iconographie" ikonografija
monopole, m isključivo pravo
monopole, m monopol
monopole, m povlastica
nonobstant bez obzira
nonobstant ipak
nonobstant uprkos
nonobstant uz sve to
onomatopěe, f onomatopeja
onoyer, vb lelujati se
onoyer, vb previjati se
onoyer, vb talasati se
physionomie, f crte
physionomie, f fizionomija
physionomie, f izgled
physionomie, f izraz lica
physionomie, f značaj
pronom, f zamenica
prononcer, v izgovarati
sonorasation, f ozvučenje
sonore, a akustičan
sonore akustičnost
sonore, a zvonak
sonore, a zvučan

Naš jezik Francuski jezik
ono cela
(blago)naklonost grâce
(obična) stonoga iule
(prirodna) sklonost aptitude
abonos plaqueminier, m
agronom agronome, m
akumulaciono jezero emmagasinage
astronom astronome, n
astronomija astronomie, f
astronomska sprava secteur, m
astronomski astronomique
autonoman autonome
bacanje konopca za vezivanje largage, m
bacati u ponor abîmer
blagonaklonost bienveillance
bosonog nu-pieds, a
budući ekonomski razvoj cheminement
čarobono magiquement, adv
četvoronožac quadrupěde, m
četvoronožni quadrupěde, a
dati se onome ko da više enchere
deponovati děposer, v
dokono oiseusement, adv
donorski atom atome
donošenje apport
donošenje rapport, m
donosilac porteur, m
donositi apporter
donositi entraîner
donositi relater, vb
donositi rendre, vb
donositi valoir, vb
dvonožac bipede
dvonožni bipede
ekonom ěconome, m
ekonomat ěconomat, m
ekonomičnost ěconomie
ekonomija ěconomie
ekonomika ěconomie
ekonomska kriza děpression
ekonomski centar centre
ekonomski napredak embellie
ekonomski razvoj croissance
fizionomija physionomie, f
honorar auteur
honorar honoraire
honorar vacation, f
honorarni honoraire
hronološki chronologique
ikonografija iconographie"
kako se ono zove? děja
koji donosi kišu pluvieux, a
komponovati composě
komponovati musiquer, vb
konobar addition
konobar chasseur, euse
konobar garçon
konobarica garçonne
konopac aussiere
konopac cordage
konopac corde
konopac cordon
konopac de billets
konopac ficelle
konopac funin
konopac garant, -e
konopac lacet
konopac lacs
konopac ligne, f
konopac saisine, f
konopac suspente, f
konopcem u boji označiti lliniju cingler
konoplja chanvre
konoplja spremljena za predivo filasse
krivonog bancal, e
krivonog circonflexe
leteti avionom faire la
lojalonost loyautě, f
međunardono pravo droit, e
mjerenjem konopcom cordage
monobacač mortier, m
monogram chiffre
monopol monopole, m
mrtvačko zvono glas
naklonost affection
naklonost attrait
naklonost audience
naklonost disposition
naklonost esprit
naklonost faveur
naklonost fibre
naklonost gout
naklonost grâce
naklonost sympathie, f
neponovljiv inimitě, -e
odvući u ponor engouffrer
onoliko autant, adv
onomad autre
onomad derniěrement
onomatopeja onomatopěe, f
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ono
- prevod za riječ: ono


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| oko | okno | ovo | dno | ona | oni | on | no | eno |


Turski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba