Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
on čovek
on ljudi
on neki
on svi
on većina
á haute tension vod visokog napona
a l' imitation de po ugledu na
á long terme, a dugoročan
á l´occasion, adv povodom
â-bon-compte akontacija
â-bon-compte biti naplaćen
â-bon-compte kapara
â-contre druge strane
â-contre na drugu stranu
abandon dići ruke
abandon komotno
abandon napuštanje
abandon odustajanje
abandon ostavljanje
abandon prepustiti
abandon prepustiti (koga) sudbini
abandon prepuštanje
abandon u neredu
abandon ustupanje
abandon ustupiti
abandon zanemaren
abandonnataire korisnik
abandonnataire primaalac
abandonně, e napušteno biće
abandonně, e nevaljalac
abandonně, e razvratnik
abandonnement napuštanje
abandonnement pustoš
abandonnement zapuštenost
abandonner klonuti
abandonner na sreću
abandonner napustiti
abandonner odrći se
abandonner odustati
abandonner ostaviti
abandonner povjeriti se
abandonner predati se
abandonner prepustiti
abandonner prepustiti se
abandonner ustupiti
abandonner zanemariti
abandonner zanemariti se
abandonner zapustiti
abdication abdikacija
abdication odricanje
abdication ostavka
abeillon roj
aberration deformacija
aberration odstupanje
aberration skretanje
ablution kupanje
ablution okupati se
ablution oprati se
ablution pranje
ablution ritualno pranje
abněgation, m samopregor
abolition brisanje
abolition gubljenje
abolition nestajanje
abolition pomilovanje
abolition ukidanje
abomination gnuša ih se
abomination strahota
abomination užas
abondance bilje
abondance bogatstvo
abondance govoriti bez pripreme
abondance govoriti lako
abondance izobilje
abondance puno povjerenja
abondance rječito
abondant, e bogat
abondant, e bogat rječnik
abondant, e obilan
abondant, e ostatak
abondant, e plodan
abondant, e prepun
abondant veliki proizvođač vina
abonder biti u izobilju
abonder obilovati
abonder povlađivati
abonder slagati se s nečijim mišljenjem
abonně, e abonent
abonně, e konzument
abonně, e korisnik
abonně, e potrošač
abonně, e pretplatnik
abonnement pretplata
abonnement pretplatna karta
abonnir poboljšati
abonnir popraviti
abonnir popraviti se
abonnir postojati sve bolji
abrěviation skraćenica
abrěviation skraćeno
abrěviation skraćivanje
abscission izrezivanje
abscission odrezivanje
abstention apstinencija (na izborima kod glasanja)
abstention neučestvovanje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: on
- prevod za riječ: on

Naš jezik Francuski jezik
on il
on lui
"prijestolonasl grand-prince
(blago)naklonost grâce
(fonetski) izgovor figurě, -e
(hotelski) karton fiche
(lična zamjenica) on il
(obična) stonoga iule
(onako) kao instar
(prirodna) sklonost aptitude
(s konjuktivom) da, da bi, neka bi, kako bi afin que
abonent abonně, e
abonos plaqueminier, m
aditiv za brzo vezivanje betona catalyseur
aeronautika aěronautique, m
agrarni zakoni agraire
agronom agronome, m
akcionar actionnaire, n
akcionarski commanitaire
akontacija â-bon-compte
akontacija acompte
akontacija arrhes
akontacija děbours
akontacija děboursě
akontacija prělěvement, m
akontacija prět, m
akontacija provision, f
akumulaciono jezero emmagasinage
anoniman anonyme
apelacioni sud appel
apsorpcija kiseonika oxygěnation, f
armirani beton armě, e
armirani beton ferrociment
astronaut astronaute, n
astronautika astronautique, f
astronom astronome, n
astronomija astronomie, f
astronomska sprava secteur, m
astronomski astronomique
automobilski konvoj convoi
autonoman autonome
avijonska linija aěrien, ne
avion aěroplane
avion appareil
avion charter
avion gotha
avion liner, m
avion věhicule, m
avion jednokrilac s krilom iznad trupa parasol, m
avionska raketa fusěe de bord
avionski aěrienne
avionski ligne, f
avionski park parc, m
avionsko kormilo děrive
bacanje konopca za vezivanje largage, m
bacati u ponor abîmer
baciti s konja děmonter
bajonet couteau
balkon balcon, m
balon ballon
balon bouteille
balon (boca) bombe
bankonta coupure
baron baron
baronica baronne
beonjača blanc de l´oeil
beskonačan infini, -e
beskonačan interminable
beskonačno infiniment
beskonačnost infini, -e
beskonačnost infinitě
beskonačnost infinitude
beton ciment
betoniranje coulage
betonirati bětonner
bez konkurencije ěgal, e
bezakonje iniquitě
bikarbonat bicerbonate, m
biti naklonjen affectionner
biti rogonja jaune
biti sklon favorable
biti sklon favoriser
biti sklon pencher, vb
blagonaklon běněvole
blagonaklonost bienveillance
bojiti plafon plafonner, vb
bojni konj bataille
bombona pastille, f
bon bon, ne
bon ticket, m
bonton savoir-vivre, m
bosonog nu-pieds, a
bradonja barbu, e
brojčanik ( na telefonu, satu i sl) cadran
bronza airain
bronza bronze
bronza cuivre
bronzan airain
bronzana boja bronze
bronzana statua ili medalja bronze
budite na (telefonskoj) vezi circuit
budući ekonomski razvoj cheminement
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: on
- prevod za riječ: on


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| an | od | bon | ono | con | o | don | ona | en | oni | in | mon | non | or | os | ou | son | ton | un |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba