Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Francuski jezik
plata allocation
plata appointement
plata émolument
plata engagement
plata gage
plata paiment, m
plata paye, f
plata payement, m
plata prestation, f
plata récompense, f
plata rémunération, f
plata salaire, m
plata solde, f
besplatan gracieux, -euse
besplatan gratuit, -e
dnevna plata journée
doplata prestation, f
doplata supplément, m
drvena oplata lambris, m
isplata banque
isplata numération, f
isplata paierie, f
isplata paiment, m
isplata paye, f
isplata payement, m
isplata remboursement, m
isplata solution, f
mesečna plata mois, m
naplata encaissage
naplata encaissement
naplata prélévement, m
naplata recette, f
nedeljna plata banque
oplata armature
oplata boisage
oplata bordé
oplata chambranle
oplata châssis
oplata chemise
oplata coffrage
oplata cuvelage
oplata doublure
oplata enchâssement
oplata enveloppe
oplata garni, -e
oplata garnissage
oplata garniture
oplata habillage
oplata habillement
oplata lambris, m
oplata maille, f
oplata placage, m
oplata recouvrement, m
oplata revétement, m
oplata surpaye, f
oplata broda coque
otplata amortissement
otplata terme, m
otplata versement, m
otplata duga échéance
plata za noćni rad nuitée, f
plata za stan pension, f
polugodišnja plata semestre, m
pretplata abonnement
pretplata prépaiement, m
pretplata redevance, f
privremena uplata provision, f
stalna plata fixe
uplata cotisation
uplata recette, f
uplata versement, m
vatrostalna oplata doublure
zamrzavanje (plata) blocage


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| oplata | uplata | data | palata | pluta | palatal | papa | place | plage | plaid | plaie | plain | plan | plant | plante | plasma | plat | plate | plateau | plato | plot | rata |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - fotke.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2016 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba