Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
composant, e komponenta
composant, e sastavni
composant, e sastavni dijo
composant, e sastojak
děposant, e koji iskazuje
děposant, e predaje
děposant, e svijedok
děposant, e ulagač
děposant, e ulaže
imposable, a oporeziv
imposant, -e impozantan
imposant, -e sjajan
imposant, -e veličanstven
imposant, -e velik
imposant, -e znatan
inděcomposable nerastavljiv
inděcomposable nerazdjeljiv
opposant, a protivnički
opposant, m protivnik
posage, m montiranje
posage, m pakovanje
posage, m polaganje
posage, m postavljanje
posage, m slaganje
posage, m stavljanje
posage, m ugradjivanje
supposable, a verovatan

Naš jezik Francuski jezik
posa blot
brodska (i sl.) posada ěquipage
dati se na posao cogněe
davati posao occuper, vb
loš posao camelote
loš posao malfaçon, f
mučan (posao) fatigue
mučan posao gros ouvrage, -e
naći posao caser
naći posao placer, vb
ponovo posaditi rasseoir, vb
posada garnison, f
posada(broda) armement
posaditi asseoir
posan veule, a
posao affaire
posao besogne
posao boutique
posao emploi
posao façon
posao fonction
posao fonds
posao labeur
posao main-d´oeuvre, f
posao mětier, m
posao něgoce, m
posao occupation, f
posao oeuvre, f
posao opěration, f
posao ouvrage, m
posao partie, f
posao tâche, f
posao travail, m
posao turbin, m
posao vacation, f
posao koji zaokuplja čovijeka absorbant, e
posao sa punim (nepotpunim) radnim vremenom emploi
pošast peste, f
posavetovati conseiller, v
posavetovati instruire, v
raspoložen za posao haleine
težak posao casse-tete
težak posao peine, f
trgovački posao transaction, f
ubitačan posao absorbant, e
zaadati posao besogne
započeti težak ili opasan posao grelot
zlatarski posao orfěvrerie, f


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| post | posao | osa | kosa | prsa | pola | rosa | pose | poza | pos? | pora | posan |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba