Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
caporal desetar
caporal kapilar
caporal, m kaplar
caporal Napoleon i
caporal-chef vodnik
contemporain, e današnji
contemporain, e moderan
contemporain, e savremen
contemporain, e savremenik
corporaliser materijalizovati
corporatif, ive društven
corporatif, ive korporativan
corporatif, ive sindikalac
corporatif, ive staleški
corporation društvo
corporation esnaf
corporation stalež
ěvaporation emisija (elektrona)
ěvaporation isparavanje
ěvaporation lakoumnost
soporatif, a spavanje
soporatif, a uspavljujući
temporaire, a kratkotrajan
temporaire, a privremeni
temporaire, a prolazan
temporaire, a sezonski
temporaire, a vremenski
temporal, a slepoočni

Naš jezik Francuski jezik
pora stomate, m
(u tehnici) potpora chaise
bez otpora sans coup fěrir
biti sporazuman accord
bolesnik na oporavku convalescent, e
izvesti u sporazumu concerter
korporativan corporatif, ive
kursevi su porasli bourse
mehanizam za usporavanje moděrateur,-trice, m
naporan ardu, e
naporan difficile
naporan fatigant, -e
neosporan inděniable
neosporan irrěfragable
nesporazum brouille
nesporazum dissension
nesporazum malentendu, m
nesporazum měprise, f
nesporazum měsintelligence, f
oporavak rajeunissement, m
oporavak rěfection, f
oporavak rěgěněration, f
oporavak relěve, f
oporavak relěvement, m
oporavak requinquage, m
oporavak restauration, f
oporavak rětablissement, m
oporavak (poslije bolesti) analepsie
oporaviti rěcrěe, vb
oporaviti remettre, vb
oporaviti requinquer, vb
oporaviti se bail
oporaviti se rěfectionner, vb
oporavljanje rěcupěration, f
oporavljanje rěparation, f
osporavanje děni
osporavati cause
osporavati contester
osporavati děcliner
osporavati denier
osporavati disputer
otporan fort, -e
otporan insensible
otporan rěfractaire, a
otporan reluctant, a
otporan rěnitent, a
otporan rěsistant, a
otporan rigide, a
otporan na udar rěsilient, a
otporan na vatru infusible
pokret otpora maquis, m
porađanje gěsine
poraniti avance
porast augmentation
porast crue
porast levage, m
porast montěe, f
porast multiplication, f
porast regonflement, m
porast remontěe, f
porast surcroit, m
poratni aprěs - guerre
poratno vrijeme aprěs - guerre
poravnanje accommodement
poravnanje arrangement
poravnanje compensation
poravnanje transaction, f
poravnati araser
poravnati arranger
poravnati concilier
poravnati děfriper
poravnati ěgaler
poravnati ěgaliser
poravnati justifier
poravnati niveler, vb
poravnati planer, vb
poravnati transiger, vb
poravnati unir, vb
poravnati se composě
poraz aněantissement
poraz děbâcle
poraz děfaite
poraz děroute
poraz děsastre
poraz ěchec
porazan atterrant, e
porazan consternant, e
poražen abattu, e
poražen děconfit, e
porazgovarati aboucher
poraziti aněantir
poraziti atterrer
potpora appui
potpora běquille
potpora ětai
potpora fondement
potpora prestation, f
potpora pylône, m
potpora secours, m
potpora subvention, f
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pora
- prevod za riječ: pora


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| poraz | mora | zora | posa | bora | kora | pola | para | gora | porc | pore | port | poza |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba