Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
abdiquer abdicirati
abdiquer dati ostavku
abdiquer odreći se
abdiquer okaniti se
abdiquer povući se
acoquinant, e privlačan
acoquiner kvariti
acoquiner odati se (strastveno)
acoquiner privlačiti
acoquiner stravstveno vezati
acoquiner zavesti
acoustique akustičan
acoustique akustičnost
acoustique akustika
acoustique zvučan
acquěreur dobavljač
acquěreur kupac
acquěrir dobiti za sebe
acquěrir nabaviti
acquěrir steći
acquěrir usvršavati se
acquěrir zadobiti
acquiescer odobriti
acquiescer, v povladjivati
acquiescer pristati
acquis, e dokazan
acquis, e iskustvo
acquis, e jasan
acquis, e odgovor je jasan
acquis, e ostvaren
acquis, e prihvaćen
acquis, e sigurnim
acquis, e smatrati dokazanim
acquis, e stečen
acquis, e tekovina
acquis, e znanje
acquistion kupovina
acquistion nabavka
acquitter isplatiti
acquitter ispuniti (obećanje, dužnost)
acquitter izvršiti dužnost
acquitter izvršiti zadatak
acquitter izvući se
acquitter namiriti
acquitter, v odužiti se
acquitter osloboditi
acquitter osloboditi se
acquitter osloboditi se (duga)
acquitter ptvrditi da je dug plaćen
acquitter umiriti ( svoju ) savjest
aděquat, e ispravan
aděquat, e jednak
aděquat, e odgovarajući
aděquat, e pravi
aděquat, e ravan
Adriatique, m Jadran
adriatique jadranski
adriatique jadransko more
aěrodynamique, m aeroinamika
aěronautique, m aeronautika
afin que (s konjuktivom) da, da bi, neka bi, kako bi
Afrique, f Afrika
alambiquer cijepidlačiti
alambiquer destilovati
alambiquer izvještačen stil
alcoolique alkoholičar
alcoolique alkoholni
alto-frěquent, e visokofrekventan
Aměrique, f Amerika
analgěsique bezbolan
analgěsique ublažujući
anallergique protiv alergije
analytique analitički
analytique podroban
anarchique, a haotičan
anarchiquement anarhično
anarchiquement bez rada
anarchiquement u neredu
anatomique anatomski
anatomique podroban
aněmique, a malokrvan
angělique anđeoski
angělique savršen
antibiotique antibiotik
antibiotique baktercidan
antihěmorragique protiv krvarenja
antiquarie, m starinar
antique antika
antique klasičan
antique klasična umjetnost
antique starina
antique starinski
antique staromodno
antiquement starinski
antiquitě antički
antiquitě antika
antiquitě davnina
antiquitě stari vijek
antiquitě starina
antiquitě starost
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: qu?rir
- prevod za riječ: qu?rir

Naš jezik Francuski jezik
loufoqofoquerie šašavost, f
toquě šašav, a
toquě šašavko, n
tranquille spokojan, a


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| au | u | tu | nu | ou | que | qui | ru | vu |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba