Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
rude, a grub
rude, a hrapav
rude, a mučan
rude, a neravan
rude, a opor
rude, a surov
rude, a težak
homicide par imprudence ubistvo iz nehata
imprudemment nepromišljeno
imprudemment nerazumno
imprudemment nesmotreno
imprudence nepromišljenost
imprudence nerazumnost
imprudence nesmotrenost
prudemment, adv mudro
prudemment, adv oprezno
prudemment, adv pažljivo
prudemment, adv razborito
prudence, f obazrivost
prudence, f oprez
prudence, f razboritost
prudent, a mudar
prudent, a obazriv
prudent, a oprezan
prudež, a obazriv
prudež, a prividno skroman
prudež, a stidljiv
recrudescent, a u pogoršanju
rudement, adv grubo
rudement, adv oporo
rudement, adv surovo
rudesse, f grubost
rudesse, f hrapavost
rudesse, f neravnina
rudesse, f neugodnost
rudesse, f oporost
rudesse, f tvrdoća

Naš jezik Francuski jezik
dobijanje (rude) gain
jalovina rude děbris
klanje rude abattage
mašinsko vadjenje rude rabotage, m
naalzište rude amas
otkriti nalazište rude aborder
razvrstavanje rude piquage, m
sortiranje rude nettoyage, m
uređaj za ispiranje rude ěboueur, euse
vadjenje rude roulage, m


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ruke | ruda | rade | ride | ruade | rue | ru?e | ruse | rudo |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba