Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
tort, m greška
tort, m krivica
tort, m nepravda
tort, m šteta
děsentortiller razmrsiti
entortiller nejasno izraziti
entortiller umotati
entortiller uvijati se
entortiller varati
entortiller zamrsiti
entortiller zaplesti
entortiller zaplesti se
entortiller zaviti
entortiller zavoditi
tortiller, vb lomiti
tortiller, vb okolišati
tortiller, vb upredati
tortiller, vb uvrtati
tortiller, vb zavrtati
tortue, f kornjača
torture, f briga
torture, f mučenje
torture, f muke
torture, f tortura
torturer, vb izopačiti
torturer, vb izvrnuti
torturer, vb mučiti

Naš jezik Francuski jezik
torta tarte, f
torta tourte, f
tortura question, f
tortura torture, f
tortura tourment, m


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| tor | fort | mort | port | sort | torta | tost | toit | tout |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba