Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
stupěfaction, f preneraženost
stupěfaction, f užasnutost
stupěfaction, f zaprepašćenje
stupěfiant, a omamljujući
stupěfiant, a zadivljujući
stupěfier, vb drogirati
stupěfier, vb omamiti
stupěfier, vb preneraziti
stupěfier, vb zadiviti
stupěfier, vb zapanjiti
stupěfier, vb zaprepastiti
stupide, a glup
stupide, a tup
stupide, a tupoglav
stupide, a zatucan
stupidement, adv glupo
stupidement, adv tupo
stupidite, f budalaštinja
stupiditě, f glupost
stupiditě, f zatucanost
vitupěrer, vb buniti se protiv
vitupěrer, vb grditi
vitupěrer, vb napadati

Naš jezik Francuski jezik
tup abetissant, e
tup bouchě, e
tup ěmoussě, e
tup ěpais, -se
tup ignorant, -e
tup mousse, a
tup obtus, a
tup stupide, a
biti pristupačan abord
dobrovoljno stupanje u vojsku engagement
dostupan approchable
dostupno ětre á la portěe deqqn, adv
dostupnost accessibilitě
grubo postupati malmener, vb
istupa sortant, a
istupanje děfection
istupiti sortir, vb
istupiti iz staleža děclasser
istupiti se ěmousser
nastup acces
nastup bouffěe
nastup entrěe
nastup prestation, f
nastup ludila disparate
nečasno postupiti banqueroute
nedostupan atteinte
nemati pristup acces
nepristupačan acces
nepristupačan ardu, e
nepristupačan impěnětrable
nepristupačan inabordable
nepristupačan inaccessible
nepristupačan inapprochable
nepristupačan interdit, -e
nepristupačan intraitable
nepristupačan rebelle, a
nepristupačan renfermě, a
nepristupačan za indocile
odstupanje aberration
odstupanje anomaile
odstupanje děviation
odstupanje digression
odstupanje ěcart
odstupanje inversion
odstupanje recul, m
odstupanje reculement, m
odstupanje rěgression, f
odstupanje rejet, m
odstupanje retraite, f
odstupanje (od kursa) děrivation
odstupati aberrer
odstupati diverger
odstupati varier, vb
odstupiti děpartir
odstupiti ěloigner
odstupiti rěsigner, vb
odstupni rěgressif, a
oholo postupati bas, se
otupelost abětissement, f
otupelost abrutissement, m
otupeti rouiller, vb
otupiti abalourdir
otupiti blaser
otupiti cautěriser
otupiti hěběter
otupjeti ěmousser
otupjeti ěpaissir
postupak děmarche
postupak errements
postupak maniement, m
postupak měthode, f
postupak mode, f
postupak opěration, f
postupak poursuite, f
postupak pratique, f
postupak tractation, f
postupak traitement, m
postupan děcalě, e
postupanje traitement, m
postupati agir
postupati dětendre
postupati morguer, vb
postupati pritiquer, vb
postupati traiter, vb
postupati nejednako discriminer
postupiti aller
postupiti faire
postupni prelaz gradation
postupno degrě
postupno fur
postupno približavanje itěration
postupnost chaine
postupnost gradation
povratni prestupnik justice
pravnoga postupka chicane
prestup contravention
prestup dělit
prestup transgression, f
prestup violation, f
prestupiti outrepasser, vb
prestupiti transgresser, vb
prestupni bissextil, e
prestupni dělictueux, euse
priprema za sudski postupak introduction
pristup abord
pristup acces
pristup entrěe
pristup exposition
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tup
- prevod za riječ: tup


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| top | tu | trup | kup | tu? | tu | tip | ?up | tupo | sup |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba