Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
ara oltar
apparatus, -us, m. oprema
apparatus, -us, m. mašinerija
apparatus, -us, m. veličina
apparatus, -us, m. raskoš
aranea paukova mreža
desparatus očajan
desparatus od koga se odustalo
para kod
para uz
para prema
para pokraj
para blizu
paratus spreman
paratus opremljen
paratus priprema
paratus opremanje

Naš jezik Latinski jezik
(ironično) naravno videlicet
aparat supellex
aparat supellectilis
bez nagovaranja sponte
blatna močvara volutabrum
garantirati tribuo
glasno prigovarati conqueror
izgovarati dico
jarac hircus, -i, m.
jarak emissarium, -ii,n.
karakter animus
karakter ars, artis
karakter ingenium
karakter mores, morium
karakter virtus
karakterističan proprius
koje nosi zaradu lucrosus
košara alveus, -i, m.
košara calatus, -i, m.
močvara lama
nagovarajući eloquens
nagovarati persequor
nagovarati persequi
nagovarati persecutus
narasti intumesco, 3.
naravno nimirum
naravno quippe
naravno scilicet
neodgovarajući importunus
neregularan iniquus
obarajući praeclarus
obarajući preclarus
očaranja deliciae
odgovara fas est
odgovarajuće vrijeme commodum
odgovarajući acceptus
odgovarajući congruus
odgovarajući idoneus
odgovarajući opportunus
odgovarati apto
odgovarati facio
odgovarati praesto
odgovarati presto
odmarati curo
odmarati requiesco
odmarati requievi
odmarati requietum
odmarati sileo
osoba koja daje obećanje ili garantira promissor
prevara decipio
prevara dolus
prevara furta
prigovaranje queribundus
prigovaranje querulus
prigovarati mussito
prigovarati queror
razočarati fefello
starac senex
starac senis
stvaran verus, 3, adj.
stvaranje fructus
stvaranje fructus
stvarati texo
trbušna marama omentum, -i, n.
udarac ictus, -us, m.
udaranje pulsus
udaranje verbera
udarati pulso
umarati se laboro
varanje decipio
varati circumvenio
varati deludo
varati ludo
varati lusi
varati lusum
zaraditi acquiro
zaraditi emerio
zaraditi lucror
zaraditi mereor
zaraditi mereo
zaraditi mereo
zaraza contactus, -us, m.
zaraza contagio
zaraza contagium
zarazan pestifer
zaraziti contineo
zatvarač sphincter, -eris, n.
zaudarati puteo


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| era | ala | arca | area | arma | aro | ars | arx | atra | ira | ora | para |


Rječnik medicinskih pojmova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba