Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
atra mrak

Naš jezik Latinski jezik
dati natrag retribuo
donijeti natrag poruku refero
gledati unatrag respicio
ići natrag redeo
ići natrag reverto
ići natrag revertor
ići natrag reverti
ići natrag reversus
natrag retro-
natrag rursus
natrag okrenut retroversus, 3, adj.
natrag poslati reflecto, 3, flexi, flexum
natrag stavljati repondo, 3, posui, positum
netremice promatrati intueor
pažljivo razmatranje consilium
promatrati specto
promatrati video
promatrati vidi
promatrati visum
razmatranje ratio
smatrati sentio
smatrati se dužnikom accipio
tražiti natrag repeto
trčati naprijed i natrag curso
vatra flamma
vatra ignis
vratiti natrag reduco
vući natrag retraho
vući natrag retraxi
vući natrag retractum


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ara | vatra |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba