Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
do dati
do ponuditi
do pokloniti
abdomen, -inis, n. trbuh
abscido odsjeći
abscido odvojiti
abscido odnijeti
accedo pristupiti
accedo prići bliže
accedo (stvari) biti dodano
accendo osvijetliti
accommodo prilagoditi se
addo dati
addo donijeti
addo smjestiti
addo nadahnuti
addo uzrokovati
addo dodati
addo pridružiti
ado pasti
ado ispasti
adopto željeti za se
adopto usvojiti
adopto izabrati
adopto odabrati
aegretudo bolest
aegretudo mentalni poremećaj
aliquando u bilo koje vrijeme
aliquando ponekad
aliquando povremeno
aliquando napokon
amaritudo gorčina
amplitudo veličina poštovanje
anno Domini godine Gospodnje
cedo nastaviti
cedo ići
cedo dogoditi se
cedo otići
cedo povući se
cedo dati
cedo pristati
cedo vratiti se
cedo priložiti
cedo biti inferioran
claudo ušutkati
claudo zatvoriti
claudo blokirati
comedo pojesti
comedo konzumirati
comedo potrošiti
comedo protraćiti
commodo posuditi
commodo dati
commodo ugoditi
commodo poslužiti
commodo prilagoditi
comprehendo uhapsiti
comprehendo zgrabiti
comprehendo ujediniti
comprehendo shvatiti
comprehendo zagrliti
comprehendo čvrsto uhvatiti
comprehendo uključiti
comprehendo iskoristiti
concedo odustati
concedo povući se
concido pasti
concido tomuti
concido (vjetar) smirivati se
concido slabiti
concido biti uništen
concido oštećen
concido promašaj
concido sasjeći
concido uništiti
confido imati povjerenja
confido osloniti se
confido vjerovati
conscendo penjati se
conscindo rastrgati u komade
consido sjesti
consido smjestiti se
consuetudo običaj
consuetudo navika
consuetudo navada
consuetudo blisko prijateljstvo
contendo usporediti
contendo natjecati se
contendo boriti se
contendo pristati
contendo održavati
contendo ispaliti
contendo izbaciti
contrado dostaviti zajedno
contrado u cijelosti
credo vjerovati
credo povjeriti
credo osloniti se na
credo razmišljati
cupido strast
cupido želja
cupido žudnja
defendo braniti se
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: do
- prevod za riječ: do

Naš jezik Latinski jezik
do usque
(stvari) biti dodano accedo
ambasador legatus
biti dobra zdravlja salveo
biti dobro salveo
biti dobro valeo
biti dobro valui
biti dobro valiturus
biti doušnik quadruplor
biti dovoljno sufficio
biti koristan pridonijeti prosum
biti koristan pridonijeti profuturus
boriti se do kraja decerto
bradavica na dojci mammila, -ae, f.
čak do tenus
često doći ventito
činiti dobro prosum
činiti dobro profuturus
čudovište monstrum
do sad adhuc
do tad adhuc
doba aetas
doba mladosti (20-40 godina) juventus
dobar bonus, melior, optimus
dobar posao aliquantum
dobijanje quaestus
dobijanje questus
dobitak lucrum
dobiti acquiro
dobiti adepto
dobiti impetro
dobiti mereo
dobiti pario
dobiti quaero
dobiti quero
dobiti traho
dobiti traxi
dobiti tractum
dobra pogodba aliquantum
dobra volja benevolentia
dobra volja voluntas
dobro bene
dobrobit beneficium
dobrobit salus
dobrodošao acceptus
dobrovoljan voluntarius
doći advenio
doći devenio
doći supervenio
doći venio
doći veni
doći ventum
doći blizu propinquo
doći izokolo circumvenio
doći k adeo
doći naprijed exorior
dodatak appendix, -icis, f.
dodati adaugeo
dodati addo
dodati appono
dodati consummo
dodati imputo
dodati suppono
dodati subpono
dodavanje consummatio
dodir contactus, -us, m.
dodir contages
dodir tactus, -us, m.
dodirivanje contagio
dodirivanje contagium
događanje eventus
dogoditi incido
dogoditi se cedo
dogoditi se contigo
dogoditi se contingo
dogoditi se evenio
dogoditi se (sreća) contineo, contectum
dogoditi se (sreća) contigi, contectum
dogovor compositio
dogovor ordinatio
dogovor pactum
dogovor placitum
dogovor positus
dogovor kroz borbu certo
dogovoreno pactus
dogovoreno je placet
dogovoriti paciscor
dogovoriti se condico
dojka mamma, -ae, f.
dok cum
dok donec
dok dum
dokaz argumentum
dokaz testimonium
dokazano scilicet
dokazati efficio
dokazati experior
dokazati experiri
dokazati expertus
dokazati intendo
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: do
- prevod za riječ: do


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ado | dok | d. | de | dom | duo | edo | eo | o | dno | to | dio | no | da |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba