Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
abundans ogroman
abundans preplavljujući
abundantia velika količina
abundantia mnoštvo
abundantia hrpa
adamo zaljubiti se
adamo naći zadovoljstvo
adaptatio, -onis, f. prilagodba
adaugeo povećati
adaugeo dodati
adaugeo učiniti većim
amygdalum, -i, n. badem
amygdalum, -i, n. mandula
audacia neustrašivost
audacia žustrost
audacter, audaciter žustro
audacter, audaciter ponosno
audacter, audaciter nustrašivo
audax hrabro
cauda, -ae, f. rep
chorda, -ae, f. konop
chorda, -ae, f. uže
damnatio kletva
damno prokleti
dapifer sluga
dare dati
dare ponuditi
dare pokloniti
dare platiti kaznu
dare pobjeći
datum dati
datum ponuditi
datum pokloniti
indagatio istraga
laudator hvalisavac
mandatum narediti
praeda pzapljena
praeda plijen
praeda žrtva
preda pzapljena
preda plijen
preda žrtva
prenda plijen
prenda ukradena roba
quaedam određena osoba ili stvar
quaedam vrsta
quedam određena osoba ili stvar
quedam vrsta
quidam određena osoba ili stvar
quidam određena osoba ili stvar
quidam vrsta
quidam vrsta
quodammodo nekako
quodammodo nekoliko
quondam prije
quondam jednom
recordatio prisjećanje
recordatio sjećanje
redactum smanjiti
redactum umanjiti
redarguo proturječiti
redarguo negodovati
redarguo neodobravati
redarguo negodovati
redarguo + gen= osuditi
redarguo dokazati krivnju
redundantia višak
redundantia priticanje
sodalitas družina
sodalitas društvo
sodalitas tajno društvo
sphenoidalis, -e, adj. klinasti

Naš jezik Latinski jezik
da quatenus
da quatinus
da sic
da sicut
da ut
da ut
(+ dat) prema obviam
(+ dat) uvjeriti blandior
(+dat) gratulor
(in dat) otvoren obvius
(stvari) biti dodano accedo
adv iznenada subito
adv nadaleko i naširoko passim
apsolutni vladar tyrannus
barikada obex, -obicis, m. i f.
baš kao da proinde quasi proinde ac si
baš kao da quasi
bezdan vorago
bijeda paupertas
bistra voda lympha, -ae, f.
biti budan vigilo
biti gladan esurio
biti žedan sitio
bolestan položaj tijela kada je ono ukočeno i izvijeno u leđima opisthotonos
brada barba, -ae, f.
brada mentum, -i, n.
bradavica verruca, -ae, f.
bradavica na dojci mammila, -ae, f.
brazda raphe, -es, f.
brdašce monticulus, -i, m.
budala stultus
čudan mirabilis, -e, adj.
dakle ergo
dalek longe
daleko procul
daleko ultra
daleko i široko longe
daleko i široko lateque
dalje cetera
dalje porro
dalje protinus
dalje ulterius
dalje (od) ultra
dalje od trupa distalis, -e, adj.
daljina loginquitas
dama domina
dama domina
dan dies
dan diei
danas hodie
današnji hodiernus
dar charisma
dar carisma
dar donum
dati addo
dati cedo
dati cessi
dati cessum
dati commodo
dati do
dati dare
dati dedi
dati datum
dati edo
dati munero
dati munerior
dati tendo
dati tribuo
dati dug mutuus
dati natrag retribuo
dati novac curo
dati obavijest renuntio
dati u velikoj količini largior
dati znak innuo
daviti suffoco
davno porro
dodatak appendix, -icis, f.
dodati adaugeo
dodati addo
dodati appono
dodati consummo
dodati imputo
dodati suppono
dodati subpono
dodavanje consummatio
domorodački paternus
dosada taedium, tedium
dug dare mutuum mutuus
gladak glaber
gladak teres, -etis, adj.
gledati aspicio
gledati specto
gledati vigilo
gledati nečije interese consulo
gledati unatrag respicio
gori (pogledaj peior
gospodar dominus
gospodar domino
gospodar magister
gospodar vinco
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: da
- prevod za riječ: da


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ka | dar | d. | de | dan | do | dva | ja | ta | ea | pa | sa | za |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba