Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
mus miš
animus hrabrost
animus odvažnost
animus srčanost
animus volja
animus duh
animus duša
animus karakter
animus intelekt
animus pamćenje
animus svijesnost
animus um
calamus bilo što napravljeno od trstike - olovka
calamus strelica
calamus cijev itd
decimus deseti
domus kuća
domus dom
extremus krajnji
extremus zadnji
extremus ekstreman
extremus stršeći
facillimus najlakše
facillimus najugodnije
fimus prljavština
finitimus susjedni
finitimus povezan
finitimus sličan
finitimus priležeći
finitumus susjedni
finitumus povezan
finitumus sličan
finitumus priležeći
firmus čvrsto
firmus jako
firmus pouzdano
glomus, -eris, n. smotak
glomus, -eris, n. klupko
humus tlo
humus zemlja
humus zemljište
humus zemlja
infimus nisko
infirmus slabo
infirmus bolesno
infirmus nejako
longissimus, 3, adj. najduži
maximus najveće
maximus, 3, adj. najveći
minimus, 3, adj. najmanji
musculus, -i, m. mišić
mussito grintati
mussito prigovarati
optimus jedan od najboljih
optimus najbolji
optimus aristokrata
optimus plemić
pessimus loš
pessimus opak
pessimus zao
pessimus najgori
plurimus najviše
plurimus uglavnom
postremus, 3, adj. zadnji
potissimus najbolji
potissimus glavni
primus, 3, adj. prvi
promus sluga
promus stjuard
promus batler
proximus najbliži
proximus slijedeći
ramus, -i, n. grana
summus iznad
summus gore
summus visoko
supremus iznad
supremus gore
supremus visoko
supremus, 3, adj. najgornji
thalamus, -i, m. soba
thalamus, -i, m. odaja
tricesimus trideseti

Naš jezik Latinski jezik
muški masculinus, 3, adj.
muški spolni ud penis, -is, m.
skraćenica za musculus (mišić) m.


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mu | meus | mos | rus | us |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba