Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
us strano
us prihvaćeno
absconditus skriveno
acceptus dobrodošao
acceptus ugodan
acceptus odgovarajući
accessorius, -a, -um, adj. sporedan
accessorius, -a, -um, adj. manje važan
accessorius, -a, -um, adj. pomoćan
accusator tužitelj
accuso okriviti
acerbus gorak
acerbus mutan
acerbus taman
acervus, -i, m. hrpa
acervus, -i, m. gomila
acervus, -i, m. kup
acidus oštar
acidus kiseo
acinus, -i, m. jagoda
acinus, -i, m. bobica
acusticus, -a, -um, adj. slušni
adfectus pod utjecajem
adiposus, -a, -um, adj. mastan
aditus, -us, m. prilaz
aditus, -us, m. ulaz
adultus odrastao
adultus zreo
adustum potpaliti
adustum zapaliti vatru
adustum svijeću
adustum svjetlo
adventicius, -a, -um, adj. tuđ
adventicius, -a, -um, adj. sporedan
adventicius, -a, -um, adj. pridošao
adversus prema
adversus protiv
adversus licem ka
adversus suočeno
adversus nasuprot
adversus suprotstavljeno
aegrus bolestan
aegrus nezdrav
aeneus brončani
aequus, equus nivo
aequus, equus jednak
aequus, equus smiren
aequus, equus poželjan
aestivus ljetni
aestus vrućina
aestus plima
aeternus beskrajan
aeternus bez kraja
aeternus vječan
affectus pod utjecajem
affixus, -a, -um, adj. pričvršćen
affixus, -a, -um, adj. prirastao
albus, -a, -um, adj. bijel
alienus tuđi
alienus strani
alienus drugačiji
aliquantus umjeren
aliquantus iste veličine
alius drugi
alius druga
alius drugi (nešto drugo
alius netko drugi)
allatus donešeno
altus visok
altus dubok
alveolus, -i, m. jamica
alveolus, -i, m. udubina
alveolus, -i, m. mjehurić
alveus, -i, m. košara
alveus, -i, m. korito (rijeke)
ambiguus, -a, -um, adj. naginjući se na dvije strane
ambiguus, -a, -um, adj. promjenjiv
ambitus rub
ambitus granica
ambitus doseg
ambitus ići uokolo
ambitus kružiti
amicus prijatelj
amicus drug
amissus gubitak
amplexus grljenje
amplexus okruživanje
amplexus [eufemizam] amplio
amplexus povećati
amplexus poboljšati
amplus velik
amplus prostran
amplus od velike važnosti
amplus značajan
angelus anđeo
angulus, -i, m. kut
angulus, -i, m. ugao
angustus uzak
angustus ograničen
angustus tijesan
angustus stisnut
animus hrabrost
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: us
- prevod za riječ: us

Naš jezik Latinski jezik
Augustin canonus
biti doušnik quadruplor
biti žustar studio
donja čeljust mandibula, -ae, f.
dopušteno je licet
dopustiti exhibeo
dopustiti exibeo
dopustiti permitto
dopustiti permissi
dopustiti permissum
dopustiti sino
dopustiti tribuo
doušnik quadruplator
društvo res publica
društvo sodalitas
duša animus
duša fren, 2, frenos
dvotrbušast biventer, -tris, adj.
dvotrbušast digastricus, -a, -um, adj.
gnušanje indignatio
gornja čeljust maxilla, -ae, f.
gušiti praefoco
gušiti prefoco
gušiti suffoco
guska anser, -eris, m.
gust crassus, -a, -um, adj.
gust creber
gust profundus, 3, adj.
gust solidus, 3, adj.
gušter lacerta
haud secus secus
industrija industria
iskusan callidus
iskušan exertus
iskusiti facio
iskusiti sentio
iskustvo eventus
iskustvo usus
ispušteno summissus
ispustiti omitto
ispustiti praetermissio
ispustiti pretermissio
koji ima velike usna labiosus
konusno tubineus
kruška pirus
kruškolik piriformis, -e, adj.
kušanje gustatus, -us, m.
kušati gusto
ljuska squama, -ae, f.
ljuska oraha lamnia
ljuska oraha lammina
ljuska oraha lamna
malus) peior
muški masculinus, 3, adj.
muški spolni ud penis, -is, m.
napušten digressus
napušten profugus
napustiti defungo
napustiti derelinquo
napustiti desino
napustiti desiit
napustiti desolo
napustiti destituo
napustiti discedo
napustiti excedo
napustiti pello
napustiti pepulli
napustiti pulsum
napustiti proicio
napustiti relinquo
nasustiti dimitto
nauka o koštanom sustavu osteologia, -ae, f.
ne multus multus
neiskusan novus
neustrašiv fidens
neustrašivost audacia
neustrašivost temeritas
niti na usluzi facio
non secus secus
nustrašivo audacter, audaciter
od koga se odustalo desparatus
oduševiti exulto
oduševljenje delectatio
odustati concedo
odustati despero
odustati mancipo
odustati redono
okusiti degusto
opustiti relaxo
osušen torrens
otpuštanje proluvier
otpustiti amitto
otpustiti dimitto
otpustiti expedio
otpustiti solvo
pada pljusak pluit
pada pljusak pluvit
pazušna jama axilla, -ae, f.
pljusak imber
pljusak ymber
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: us
- prevod za riječ: us


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| um | s | ud | u | is | ut | mus | os | uz | rus |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba