Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
par jednak
par isti
apparatus, -us, m. oprema
apparatus, -us, m. mašinerija
apparatus, -us, m. veličina
apparatus, -us, m. raskoš
appareo postati vidljivo
appareo pojaviti se
appareo manifestirati
bipartitus, -a, -um, adj. raspolovljen
bipartitus, -a, -um, adj. dvodijelan
comparo usporediti
desparatus očajan
desparatus od koga se odustalo
impar, -aris, adj. nejdnak
impar, -aris, adj. nedorastao
increpare grditi
increpare koriti
para kod
para uz
para prema
para pokraj
para blizu
paratus spreman
paratus opremljen
paratus priprema
paratus opremanje
parco poštediti
parco ostati neozlijeđen
parco izbjeći
parco poštediti
parco sačuvati se
parens roditelj
parentis roditelj
pareo biti pokoran
pareo pokoriti se
paries, -etus, m zid
parilis jedak
parilis isti
pario podnijeti
pario stvoriti
pario načiniti
pario napraviti
pario dobiti
pariter jednako
pariter isto
paro pripremiti
paro spremiti
paro staviti
paro uključitit
paro namjestiti
paro opskrbiti
paro kupiti
pars, -tis, f. dio
pars, -tis, f. udio
pars, -tis, f. smjer
partim djelomično
partim nešto
parum, minus, minime malo
parum, minus, minime manje
parum, minus, minime nedovoljno
parvus, 3, adj. malen
parvus, minor, minimus malen
parvus, minor, minimus manji
parvus, minor, minimus najmanji
spargo razbacati
spargo raširiti
sparsi razbacati
sparsi raširiti
sparsum razbacati
sparsum raširiti

Naš jezik Latinski jezik
aparat supellex
aparat supellectilis
parkovi hortus
parkovi ortus
partner socius


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pas | dar | car | pa | pad | para | paro | pars | pax | per | bar | ar |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba