Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
apparatus, -us, m. oprema
apparatus, -us, m. mašinerija
apparatus, -us, m. veličina
apparatus, -us, m. raskoš
appareo postati vidljivo
appareo pojaviti se
appareo manifestirati
bipartitus, -a, -um, adj. raspolovljen
bipartitus, -a, -um, adj. dvodijelan
campana zvono
compactus, -a, -um, adj. zbijen
comparo usporediti
compater kum
compatior suosjećati
constupator silovatelj
culpa krivnja
culpa greška
desparatus očajan
desparatus od koga se odustalo
episcopalis biskupski
impar, -aris, adj. nejdnak
impar, -aris, adj. nedorastao
increpare grditi
increpare koriti
paciscor dogovoriti
paciscor ugovoriti
pactum dogovor
pactum ugovor
pactum pakt
pactus dogovoreno
pactus uvjetovano
paene, pene blizu
paene, pene skoro
paganus seljak
paganus zemljoradnik
paganus pogan
palam otvoreno
palam javno
palam (+abl) u prisutnosti
palatum, -i, n. nepce
palea mekinje
pallidus, 3, adj. blijed
pallium, -ii, n. pokrov
pallium, -ii, n. plašt
pallium, -ii, n. pokrivač
palma, -ae, f. dlan
palma, -ae, f. palma
palmatus, 3, adj. palmama iskićen
palpebra, -ae, f. vjeđa
pampiniformis, -e, adj. vitičast
pampinus, -i, n. vitica
pando raširiti
pando povećati
panis kruh
panis kruh
panniculus, -i, n. sloj
panniculus, -i, n. opna
par jednak
par isti
para kod
para uz
para prema
para pokraj
para blizu
paratus spreman
paratus opremljen
paratus priprema
paratus opremanje
parco poštediti
parco ostati neozlijeđen
parco izbjeći
parco poštediti
parco sačuvati se
parens roditelj
parentis roditelj
pareo biti pokoran
pareo pokoriti se
paries, -etus, m zid
parilis jedak
parilis isti
pario podnijeti
pario stvoriti
pario načiniti
pario napraviti
pario dobiti
pariter jednako
pariter isto
paro pripremiti
paro spremiti
paro staviti
paro uključitit
paro namjestiti
paro opskrbiti
paro kupiti
pars, -tis, f. dio
pars, -tis, f. udio
pars, -tis, f. smjer
partim djelomično
partim nešto
parum, minus, minime malo
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pa
- prevod za riječ: pa

Naš jezik Latinski jezik
pa ita
pa sic
(pass + abl) uživati delecto
aparat supellex
aparat supellectilis
apatija lentitudo
apatija lethargus
dalje od trupa distalis, -e, adj.
dostupan expositus
dostupan obvius
dvocjepan bifidus, -a, -um, adj.
glupan stipes, itis
glupan stultus
hrapav asper, -era, -erum, adj.
hrapavost asperitas
hrapavost tuberositas, -atis, f.
hrpa abundantia
hrpa acervus, -i, m.
hrpa cumulus, -i, n.
hrpa turba
hrpa zemlje tumulus
i ipak atqui
inkompatibilan repugno
ipak autem
ipak nichilominus
ipak quamquam
ipak tamen
ipak verumtamen
ipak verumptamen
iskopati eruo
ispadanje prolapsio
ispaliti contendo
ispaljen exsertus
ispaljen exertus
ispasti ado
ispasti dilabor
ispasti dobro procedo
kapajuća vlaga stillicidium
kapati lacrimo
klupa scamnum
koje pripada slijedećem danu crastinus
koji otpada deciduus, -a, -um, adj.
koji pripada jagodičnoj kosti zygomaticus, -a, -um, adj.
konopac funicullus, -i, m.
kopati infodio
kopati infodi
kopati infossum
krupa (oluja s krupom) grando, onis
lopatica scapula, -ae, f.
malo stopalo pedunculus, -i, m.
napad capio
napad impetus
napad intentio
napadanje offensio
napadati circumvenio
napast fatigo
napastan molestus
napasti aggredior
napasti corripio
napasti grassor
napasti incurro
napasti infenso
napasti infesto
napasti insequor
napasti invado
napasti lacesso
napasti laedo
napasti ledo
napasti occurro
napasti plango
napasti planxi
napasti plactum
napasti prosequor
napasti prosecutus
napastovati differo
napastovati lacesso
napastovati moleste
napastovati pungo
napastovati pupugi
napastovati punctum
nepažljiv importunus
nepažljiv improvidus
neupadljiv modica
neupadljiv modicus
nezgrapan vastus, 3, adj.
okrijepa nutrimens
okrijepa victus
opadati contabesco
opadati degenero
opak malus
opak peior
opak pessimus
opasač cingulum, -i, n.
opasan infensus
opasan infestus
opasan periculosus
opasnost periculum
opat abbatis
opat abbas
opat monachus
opatica ancilla
opatica caelestis
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pa
- prevod za riječ: pa


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ka | pas | ja | ta | ea | pad | par | pax | sa | za | da |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba