Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
te od tebe
te tebe
abstergo obrisati
abstergo očistiti
aeternus beskrajan
aeternus bez kraja
aeternus vječan
alter inače
alter drugi
alter druga
alter drugo
alter jedan drugi
alter jedan drugi
altera drugi
altera druga
altera drugo
alterum drugi
alterum druga
alterum drugo
ante prije
ante ispred
antea prije
antea prethodno
antea bivše
antebrachium, -ii, n. podlaktica
anteflexio, -onis, f. pregibanje prema naprijed
antepono stavljeno prije
antepono favorizirano
antepono promovirano
anterior, -ius, adj. prednji
aperte otvoreno
aperte iskreno
arteria, -ae, f. arterija
ater mrak
attero uništiti
attero oslabiti
attero oštetiti
attero oštetiti
attero otrgnuti
attero nagristi
audacter, audaciter žustro
audacter, audaciter ponosno
audacter, audaciter nustrašivo
autem štoviše
autem kako bilo
autem ali
autem ipak
autem međutim
bilateralis, -e, adj. dvostran
biventer, -tris, adj. dvotrbušast
breviter kratko
caste čisto
caste bez mrlje
caste bez mane
catena lanac
caterva gužva
caterva trupa
caterva jato
catervatim u velikim nakupinama
catervatim u masama
caute oprezno
caute sa sigurnošću
cautela oprez
cautela sigurnost
celeriter brzo
certe sigurno
certe nesumnjivo
cetera za druge
cetera inače
cetera dalje
ceteri ostatak
ceteri drugi
ceteri ostali
ceterum inače
ceterum štoviše
ceterum ali
ceterus ostali
ceterus drugi
cisterna, -ae, f. cisterna
collateralis, -e, adj. postraničan
cometes komet
comiter ljubazno
comiter prijateljski
compater kum
confiteor priznati
constanter spremno
constanter čvrsto
contego pokriti
contego zaštititi
contego braniti
contemno prezirati
contemno mrziti
contemplatio istražiti
contemplatio usredotočeno razišljati
contemplor označiti
contemplor uzeti u obzir
contemplor pomno razmisliti
contemplor istražiti
contemptim s prezirom
contemptim prezirno
contemptio prezir
contemptus omražen
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: te
- prevod za riječ: te

Naš jezik Latinski jezik
te et
te illae
te ille
arterija arteria, -ae, f.
asistencija auxilium
autoritet imperium
autoritet potestas
autoritet regnum
autoritet vox
autoritet vocis
biti unipten corruo
biti uništen concido
biti uništen pereo
biti uništen pessum ire
biti uništen ruo
biti uništen rui
biti uništen rutum
blisko prijateljstvo consuetudo
bubnjište tympanum, -i, n.
chair of state solium
cijelim putem usque
cisterna cisterna, -ae, f.
čudovište monstrum
delikatese cuppedia
dezerter fugitivus
dignitet maiestas
dijete liber
dopušteno je licet
eter aer, aeris
gledati nečije interese consulo
gušter lacerta
hvatište insertio, -onis, f.
ili iste veličine aliquanta
intelekt animus
intelekt mentis
intelekt mens
intenzivno valde
interes causa
iskorišteno prorsus
iskupitelj (Krist) redemptor
ispušteno summissus
iste veličine aliquantus
isteći emanio
izumitelj inventor
kakve vrste želiš qualislibet
kamate impendium
karakter animus
karakter ars, artis
karakter ingenium
karakter mores, morium
karakter virtus
karakterističan proprius
karijes (oštećenje zuba) caries
kategorija genus
kategorija numerus
kazalište theatrum
koje vrste cuiusmodi
koje vrste qualis
kvaliteta excellentia
kvantiteta vis
leteće volatilis
leteći volaticus
literatura litterae
materica vulva
materica volva
materija materia
maternica uterus, -i, m.
maternica vulva
maternica volva
na što se vješaju utezi trochlea, -ae, f.
napušten digressus
napušten profugus
naštetiti infligo
naštetiti inflixi
naštetiti inflictum
naštetiti noceo
naštetiti vulnero
natašte jejunus, 3, adj.
natezač tensor, -oris, m.
neoštećen integer
nepijateljski infestus
nepošteno iniustus
neprijatelj inimicus
neprijateljski diversus
neprijateljski infensus
neprijateljski infeste
neprjatelj hostes
neprjatelj hostium
nezainteresiranost frigus
obitelj familia
obiteljsko ime cognomen
obiteljsko stablo arbor consanguinitatis
obožavatelj fautor
očište orbita, -ae, f.
od tebe te
opteretiti ingravesco
opteretiti onero
oštećen concido
oštećeno curtus
oštetiti aegresco
oštetiti egresco
oštetiti attero
oštetiti attero
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: te
- prevod za riječ: te


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| de | tek | he | ne | ta | to | me | ter | tu | ti |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba