Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
acerbitas strogost
acerbitas gorčina
acetabulum, -i, n. zglobna čašica
adaptatio, -onis, f. prilagodba
aegrotatio bolest
aequitas pravda
aequitas jednakost
aestas ljeto
aetas doba
aetas stupanj
aetas period života
aetas vrijeme
aetas era
aliquanta umjerena
aliquanta ili iste veličine
amita očeva sestra
amita teta
arbor consanguinitatis obiteljsko stablo
asperitas grubost
asperitas oštrina
asperitas hrapavost
assentator laskavac
atavus pra- pra- pra- pradjed
atavus stari predak
atrocitas strogost
atrocitas okrutnost
atrocitas barbarstvo
atrocitas horor
auctoritas vlast
brevitas kratkoća
calamitas nesreća
calamitas katastrofa
capitatus, -a, -um, adj. glavičast
caritas dragost
caritas ljubav
caritas milosrđe
cavitas, -atis, f. udubina
cavitas, -atis, f. šupljina
celeritas brzina
cimentarius mason
civitas država
civitas građanstvo
civitas grad-država
comitatus slijedeći
concepta mjere
concepta zapremnina
congenitalis, -e, adj. prirođen
constans spremno
constans stalno
constans čvrsto
constans nepromjenjivo
constans nekolebajuće
constanter spremno
constanter čvrsto
consueta uobičajeno
consueta uvriježeno
contabesco opadati
contabesco kopniti
contactus, -us, m. dodir
contactus, -us, m. doticaj
contactus, -us, m. kontakt
contactus, -us, m. zaraza
contages dodir
contages kontakt
contagio zaraza
contagio infekcija
contagio dodirivanje
contagio kontakt
contagium zaraza
contagium infekcija
contagium dodirivanje
contagium kontakt
contamino zagaditi
contamino inficirati
costa, -ae, f. rebro
creta kreda
crista, -ae, f. greben
crista, -ae, f. krijesta
crypta, -ae, f. podzemni hodnik
cunctatio odgoda
cunctator onaj koji odgađa
cupiditas ambicija
cupiditas žudnja
cupiditas žarka želja
curiositas znatiželja
delectatio zadovoljstvo
delectatio uživanje
delectatio oduševljenje
dentatus, -a, -um, adj. zubat
dentatus, -a, -um, adj. nazubljen
dictata glasno izgovorene riječi
dictata lekcije
dictator diktator
difficultas teškoća
difficultas nevolja
difficultas potreba
difficultas napor
dignitas vrijednost
dignitas uzvišenost
dilatator proširivač
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ta
- prevod za riječ: ta

Naš jezik Latinski jezik
ta illa
(vjetar) smirivati se concido
aristokrata optimus
aristokratski stalež ili stranka optimates
arogantan elatus
arogantan superbus
baš tako secus
besmrtan immortalis
bez prestanka adsidue
bez prestanka assidue
bistar lucidus, 3, adj.
bistar perspicuus
biti bolestan aegresco
biti koristan pridonijeti prosum
biti koristan pridonijeti profuturus
biti odsutan absum
biti prisutan adsum
biti žustar studio
bolestan aeger
bolestan eger
bolestan aegrus
bolestan gravatus
bolestan male
bolestan peius
bolestan pessime
bolestan položaj tijela kada je ono ukočeno i izvijeno u leđima opisthotonos
brzo se kretati propero
brzo se kretati volo
čarobni štapić virga
certainly quidem
cesta iter
cesta itineris
cesta via
cestarina onus
čestitati gratulor
čestitati saluto
četiri puta quater
četverokutast quadrangularis, -e, adj.
chair of state solium
čitač lector
čitač legens
čitač legentis
čitati lego
čitati naglas recito
čitav integer
čitav integer
čitav plenus
čitav universus
čitavo omnino
članak prsta phalanx, -gis, f.
crta linea, -ae. f.
crtati duco
crtati duco
cvokotati zubima frendo
cvrkutati pipio
diktator dictator
do tad adhuc
dobitak lucrum
dodatak appendix, -icis, f.
dominantan imperiosus
dostajati sufficio
dostaviti reddo
dostaviti vindico
dostaviti vindico
dostaviti zajedno contrado
dotad eatenus
dotaknuti contineo
dotaknuti tabgo
dotaknuti tetigi
dotaknuti tactum
dražestan decorus
drhtati tremo
elegantan lepidus
elegantan mundus
elegantan teres, -etis, adj.
elokventan eloquens
facultas facundia
fatalan letalis
fatalan letaliter
fontanela fonticulus, -i, m.
grana stabla (posebno masline) termes
gravitacija nutus
grintati mussito
grupni sastanak za rasravu consilium
gubitak amissio
gubitak amissus
gubitak detrimentum
gubitak lacuna, -ae, f.
ignorantan ignarus
isplata solutio
ista ipse
ista ipsa
ista ipsum
išta quicquid
išta quisquam
išta quisquis
istaći praecedo
istaći precedo
istaknut praecipuus
istaknut precipuus
isto tako quoque
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ta
- prevod za riječ: ta


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ka | ja | te | to | taj | ea | ita | pa | sa | za | da | tam | tu | ti |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba