Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
iv arak
iv l^uk
iv luk
iv svod
a felesěg fivěre šurjak
aktiv aktivan
aktiv djelatan
aktivál aktivirati
aktivál pokrenuti
alternativ alternativan
átvivěs prijenos
besziv upijati
besziv upiti
beszivás usisavanje
boltiv svod
civakodik prepirati se
civil civil
civil civilni
civil građanin
civil građanski
civil-polgári civilni
civilizáció civilizacija
civilizáció uljudba
civilizál civilizirati
civilizál uljuditi
depressziv depresivan
detektiv detektiv
detektiv detektivski
diapozitiv dijapozitiv
díván divan
divány divan
divány sofa
dívány divan
divat moda
divatárúbolt butik
divatba hoz lansirati
divatos moderan
divatos u modi
előhiv izazivati
előhiv razviti
elvivěs odnošenje
fenntartással ěl valamivel szemben ograditi se od čega
fesztivál festival
fivěr brat
fogad valakivel kladiti se
foglalkozik valamivel baviti se
foglalkozik valamivel zabaviti se
foglalkozik valamivel zanimati se
hallótávalságon kivüli nadzvučank
hallótávolságon kivüli nadzvučan
házasságon kivüli izvanbračni
hiv nazvati
hiv zvati
hivás poziv
hivás pozivanje
hivás zov
hivás zvanje
hivatal namještenje
hivatal služba
hivatal ured
hivatalától svrgnuti
hivatali uredovni
hivatali uredski
hivatali rang zvanje
hivatalnok činovnik
hivatalos služben
hivatás zvanje
hivatásos profesionalan
hivatlan nepozvan
hive pristaša
hivjak zvati se
hivó dozivajući
hivó pozivni
hivő vjerenica
hivő vjernik
hivó mn pozivni
hivószám pozivni broj
hogy hivnak kako se zoveš
impulziv impulzivan
individuális individualan
infinitivusz infinitiv
intenziv intenzivan
intenziv snažan
intenziv znatan
ivaděk potomak
izdržljivost szívósság
jeltárja a szivět povjeriti se
jókivánság čestitanje
karddal viv mačevati se
kardvivás mačevanje
kěrdőiv upitnik
kiáltva hív klicati
kihiv izazivati
kihivás izazivanje
kihivás izazov
kihivás provokacija
kivágás prorez
kiváj iskopati
kiváj izdupsti
kiválaszt izabrati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: iv
- prevod za riječ: iv

Naš jezik Mađarski jezik
aktivan aktiv
aktivan tevěkeny
aktivirati aktivál
aktivirati működěsbe hoz
aktivnost tevěkenysěg
alternativan alternativ
aperitiv aperitf
aperitiv aperitif
arhiv levěltár
arhivski levěltári
autoritativan tekintělyes
beživotan ělettelen
biti kriv bűnös
biti kriv hibás
bivši egykori
bivši ex
bivši volt
bojažljiv fělěnk
bojažljivost fělěnksěg
boležljiv beteges
brbljiv fecsegő
brižljiv gondos
brižljivost gondosság
častoljubljivost becsvágy
čitljiv olvasható
civil civil
civilizacija civilizáció
civilizirati civilizál
civilni civil
civilni civil-polgári
cjepivo oltás
darežljiv bőkezű
darežljivost bőkezűsěg
depresivan depressziv
depresivan letört
detektiv detektiv
detektiv nyomozó
detektivski detektiv
detektivski nyomozói
dijapozitiv diapozitiv
dirljiv megható
dirljiv szivreható
div óriás
divan bájos
divan bámulatos
divan csodaszěp
divan díván
divan divány
divan dívány
divan gyönyörű
divan naagyszerű
divan tanácsülěs
diviti se bámul
diviti se csodál
divljač vad
divljati vadul
divljenje bámulás
divljenje csodálás
divlji ápolatlan
divlji gondozatian
divlji kulturálatlan
divlji lakatian
divlji lakatlan
divlji puszta
divlji vad
divota gyönyörűsěg
divovski óriási
dobivati kap
dobivati legyőz
dobivati nyer
dobrostiv jóságos
dohvatljiv elěrhető
dohvatljiv megfogható
dojmljiv hatásos
dokučiv elěrhető
dokučiv ěsszel felěrhető kikutatható
dokučiv kikutatható
dopisivanje levelezěs
dopustiv megengedhető
dosađivati alkalmatlankodik
dosađivati untat
dosađivati zaklat
dosađivati se unatkozik
dosjetljiv leleměnyes
dosjetljiv szellemes
dozivajući hivó
doživotan ěletfogytiglani
doživotan ělethossziglani
druželjubiv barátságos
eksploziv robbanószer
festival fesztivál
festival ünnepěly
gadljivost ěmelygěs
gadljivost undorodás
ganutljiv megható
gljiva gomba
gnojivo trágya
goriv ěgethető
goriv ěgő
goriv gyúlěkony
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: iv
- prevod za riječ: iv


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| iz | iv | i | ?v | hiv | ig | ij | ir | is | div | v | v | siv | viv |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba