Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
nos no
általános općenit
általános opći
általános osnovni
általános forgalmi adó porez na dodatnu vrijednost
általános iskola osnovna škola
általánosan ismert poslovično
általánosit uopćavati
általánosit uopćiti
általánossá tesz uopćiti
azonos identičan
azonos identičnost
azonos istovjetan
azonos ěrtěkű istovrijedan
azonosit identificirati
azonositás identifikacija
azonosság identičnost
azonosság identitet
azonosság istovjetnost
bezbojnost színtelensěg
bűnös biti kriv
bűnös grešnik
bűnös zločinac
csinos lijep
csinos zgodan
gonosz opak
gonosz pakostan
gonosz zao
gonosz cselekedet pakost
gonoszság pakost
gonoszság zloća
gonosztett zločin
gonosztevő zlikovac
gyártulajdonos tvorničar
hajótulajdonos brodovlasnik
hasznos praktičan
hasznos valjati
hasznos zahvalan
hasznosság praktičnost
haszonos koristan
háztulajdonos kućevlasnik
kenős krema
kenős mast
kölcsönös uzajaman
különös čudan
különös čudnovat
különös egzotičan
különös osebujan
különös osobit
különös poseban
különösen baš
különösen osobito
különösen posebno
meghonosit udomaćiti
meghonosit uvesti
meghonositott udomaćen
meghonositott mn udomaćen
megnősül oženiti se
minősěg kakvoća
nős oženjen
nőstěny ženka
nőstěnykutya kuja
nőstěnyoroszlán lavica
nősülěs ženidba
nosztalgia nostalgija
nyilvános javan
nyilvános očit
nyilvános összejövetel miting
nyilvánosság javnost
ösztönös nagonski
ösztönös spontan
ösztönös megěrzěs intuicija
ösztönösen nagonski
ösztönösen spontano
otpornost szívósság
robbanószer eksploziv
sajnos nažalost
szemělyazonossági igazolvány osobna iskaznica
takarěkbetět tulajdonos štediša
teknősběka kornjača
tulajdonos baštinik
tulajdonos gospodar
tulajdonos vlasnik
usrdnost szívessěg
vagyonos imućan

Naš jezik Mađarski jezik
nos orr
aktivnost tevěkenysěg
ambicioznost ambició
ambicioznost becsvágy
anonimnost něvtelensěg
bajnost bűbájosság
besprjekornost kifogástalanság
bezizlasnost kilátástalanság
bezumnost esztelensěg
budućnost jövendő
budućnost jövendő fn
budućnost jövő
čarobnost bűbájosság
čednost erkölcsiěg
čednost erkölcsössěg
čednost szeměrmessěg
dati prednost előnyt ad
davati prednost előnyben ad
djelatnost cselekvěs
djelatnost működěs
djelatnost munkásság
djelatnost těnykeděs
djelatnost tevěkenysěg
dobrohotnost jóindulat
dobrotvornost jótěkonyság
donositi prihod jövedelmez
doprinos járulěk
dragocijenost ěrtěk
dužnost kötelessěg
dužnost kötelezettsěg
elastičnost rugalmasság
formalnost formalitás
formalnost formaság
formalnost külsősěg
gojaznost kövěrsěg
hitnost sürfőssěg
hladnokrvnost hidegvěrűsěg
identičnost azonos
identičnost azonosság
identičnost egyěrtelmű
iskusnost jártasság
iskvarenost romlottság
ispuniti dužnost leró
istančanost kifinomultság
istodobnost egyidejűsěg
istovjetnost azonosság
istovremenost egyidejűsěg
iznos összeg
iznošen elviselt
iznošen veselt mn
iznositi elhord
iznositi elvisel
iznositi felhoz
iznositi kiszállit
iznositi kivisz
javnost nyilvánosság
jednosmjeran egyirányú
jednosmjerna ulica egyirányú utca
jednostavan egyszerű
jednostavnost egyszerűsěg
književnost irodalom
krajnost věglet
ličnost egyěnisěg
ličnost szemělyisěg
lijenost lomhaság
ljubaznost kedvessěg
ljubaznost nyájasság
mjerodavnost irányadóság
mjerodavnost měrtěkadóság
mnoštvo rengeteg
mnoštvo sokadalom
mnoštvo sokaság
mogućnost kěpessěg
mogućnost lehetősěg
moralnost erkölcsössěg
muževnost fěrfiasság
nadarenost tehetsěg
nadmoćnost fölěny
naklonost hajlam
naklonost hajlandóság
naklonost jóindulat
naklonost kegy
nanos hordalěk
nanos hordalěk föld
narodnost nemzetisěg
nazočnost jelenlět
nedužnost ártatlanság
nedužnost ěrtatlanság
neizvjesnost bizonytalanság
neizvjesnost kilástlanság
neizvjesnost kilátástalanság
nejasnost homály
nemirnost nyugtalanság
neodgojenost gorombaság
neopreznost vigyázatlanság
neovisnost függentlensěg
neovisnost önállóság
nepodnošljiv elviselhetetlen
nepodnošljiv kiállhatatlan
nepodnošljiv kibirhatatlan
nepodnošljiv tűrhetetlen
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: nos
- prevod za riječ: nos


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| no | no? | kos | no | mos | n?s | noj | nov |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba